Ilse Uyttersprot (CD&V).
Swirko Ilse Uyttersprot (CD&V).

Crisis in het stadsbestuur: “Ilse Uyttersprot (CD&V) geen schepen van Sport, Cultuur en Jeugd meer na de vele lekken in de pers”

De crisis in het stadsbestuur van Aalst is nu compleet. Op het schepencollege van vandaag is beslist om schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) al haar bevoegdheden af te nemen. Ze blijft op papier schepen, maar de bevoegdheden Sport, Cultuur en Jeugd worden nu collectief uitgeoefend door het schepencollege. Reden: de vele lekken in de pers over de meerjarenplanning.

“Eén schepen laat de eigen agenda telkens primeren op het algemeen belang. Dat wil en zal het schepencollege van Aalst niet langer toestaan”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Binnen het college van burgemeester en schepenen werd zonet beslist om de verdeling van de bevoegdheden te herschikken. Met onmiddellijke ingang worden de beleidsdomeinen sport, cultuur, jeugd, vrije tijd, kerkfabrieken en facility onttrokken aan schepen Uyttersprot. De vermelde bevoegdheden zullen als gevolg hiervan collectief door het CBS worden uitgeoefend.”

“Haar eigen agenda primeert”

“De beslissing is een gevolg van het gebrek aan vertrouwen dat zich de jongste tijd steeds nadrukkelijker manifesteert tussen de meerderheid in het college enerzijds en één dissidente schepen anderzijds, onder meer door het moedwillig lekken van vertrouwelijke informatie en het opzettelijk verkeerd voorstellen van cijfers en denkpistes. In een dergelijke context, waarbij één lid van de meerderheid in tal van dossiers de facto op ramkoers gaat met de stad Aalst, is het niet langer mogelijk om te functioneren in een sfeer van vertrouwen, transparantie en loyaliteit”, zegt de burgemeester.

“Deze maatregel was helaas noodzakelijk”, aldus burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “De voorbije maanden hebben de meeste leden van het college zeer goed samenwerkt om het ambitieuze bestuursakkoord op een positieve manier gestalte te geven, maar telkens was er één schepen die de eigen politieke agenda liet primeren op het algemeen belang. We willen niet dat de Aalsterse verenigingen en clubs het slachtoffer worden van de politieke spelletjes en de deloyale houding van mevrouw Uyttersprot.”

Geen motie van wantrouwen tegen CD&V

“Deze bestuursploeg wil absoluut dat er voor de beleidsdomeinen, sport, cultuur, jeugd, vrije tijd, kerkfabriek en facility voldoende financiële middelen worden voorzien om de werking te garanderen, dat zal overigens eerstdaags blijken uit het Financieel Meerjarenplan”, zegt burgemeester D’Haese. “Laat alleszins duidelijk zijn dat dit geen motie van wantrouwen tegenover CD&V is, maar wel tegenover één bepaalde schepen van die partij. Mevrouw Uyttersprot zette zich de facto buiten de bestuursmeerderheid, en de herschikking van de bevoegdheden is in zekere zin dan ook een logisch gevolg van die niet-constructieve houding.”

Op de eerstvolgende collegevergadering na de gemeenteraad van 17 december zal het stadsbestuur de genomen beslissen opnieuw evalueren.

We konden Ilse Uyttersprot nog niet bereiken voor een reactie.

7 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Rubbrecht Godelieve

    De jeugdverenigingen hebben die steun hard nodig en Ilse Uyttersprot laat zich zeker niet doen.Is reeds ervaren politica. Maar ja komt waarschijnlijk teveel in het vaarwater van schepen Jean-Jacques De Gucht, schepen van verkeer en mobiliteit in Aalst. Zoon van Dhr.Karel De Gucht, gewezen Euro commissaris en politierechter in Aalst, Mevr.Mireille Schreurs. Is dit alles normaal, bij anderen zou men direct belangenvermenging inbrengen. Ze zouden beter dit boekje eens onderzoeken.

  • Gaston FOUBERT

    Te hoog van de toren geblazen?

Lees meer