Het nieuwe bedrijventerrein komt op de site De Swaef, vlakbij het spoorwegviaduct over de Oudenaardsesteenweg in Erpe.
Koen Moreau Het nieuwe bedrijventerrein komt op de site De Swaef, vlakbij het spoorwegviaduct over de Oudenaardsesteenweg in Erpe.

Definitief groen licht voor (beperktere) ontwikkeling Site De Swaef: “In plaats van oorspronkelijke 32 units komen er nu 15”

Na tal van procedures en eigendomswissels is er nu toch een definitief akkoord omtrent de ontwikkeling van de voormalige site van bouwmaterialen De Swaef langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe. Daardoor kunnen er op korte termijn vijftien - en geen 38 zoals eerder gevraagd - bedrijfsunits komen.

De gemeenteraad van Erpe-Mere verklaarde zich, na eerder negatieve beslissingen bij eerdere aanvragen door een andere partij, akkoord met de aanleg van een private cirkelvormige weg waarlangs alle verkeer in enkele rijrichting rond de site en gebouwen moet rijden en het schepencollege leverde inmiddels een definitieve vergunning af.

Fietsvoorzieningen verplicht

De in- en uitrit naar de Oudenaardsesteenweg worden op dezelfde plek voorzien via een voldoende brede weg zodat vrachtwagens elkaar daar kunnen kruisen. Om dodehoekongevallen met fietsers te vermijden, werden bijkomende voorwaarden – waaronder fietssuggestiestroken - opgelegd.

Eerdere pogingen om de site te ontwikkelen botsten op weerstand van de gemeente omdat de verkeersdruk op de reeds verzadigde steenweg nog verder zou toenemen. Een ontwikkelaar haakte daarop af. “De plannen die nu voorliggen zijn veel meer op maat van onze gemeente”, aldus het bestuur.

Het aantal voorziene parkeerplaatsen geeft wel een idee van de activiteit die op de site te verwachten valt. In totaal worden 116 parkeerplaatsen voor personenwagens, acht plaatsen voor vrachtwagens en fietsstallingen voor een totaal van 60 fietsen voorzien. Handelsactiviteiten zijn niet toegelaten op het domein, maar er zijn wel plannen om een kantoorgebouw in te richten.

In- en uitstroom via E40

Automobilisten die nu al weten hoe druk het wordt rond start- en einde van de werktijden in , de aan de overzijde van de steenweg gelegen, kmo-zone Evenbroekveld kunnen al inschatten hoeveel extra verkeer er te verwachten valt. Proportioneel oordeelt de gemeente dat die toename binnen de perken zal blijven.  De gemeente noemt de ligging ideaal. “De site ligt vlakbij de E40 waardoor voertuigen slechts een korte afstand over ons wegennet moeten afleggen en geen extra verkeersbelasting zullen veroorzaken”, oordeelt men.

Nood aan bedrijfsruimte

Hoe de verdere ontwikkeling en toewijzing zal gebeuren, is nog niet duidelijk. “De ontwikkelaar zelf zal alvast de administratie van zijn bedrijven onderbrengen in een kantoorgebouw aan de Oudenaardsesteenweg. Dat zal plaats bieden voor een 90-tal werkplekken”, weet schepen Reinold De Vuyst (N-VA).

In eerste instantie zullen de units enkel te huur aangeboden worden. “Voor startende bedrijven is dat financieel een zorg minder en aangewezen omdat de groei moeilijk in te schatten is”, vertelt Marleen Van der Mijnsbrugge van de firma Argos die eigenaar Scarlet ondersteunt. Door de verhuur wil men ook de uniformiteit waarborgen. “En voor onderhoud van verlichting, wegenis en dergelijke is dat eveneens eenvoudiger.” Voor de huidige – vaak zonevreemde of ongelukkig gelegen – activiteiten van andere bedrijven in Erpe-Mere biedt de nieuwe zone dus voorlopig weinig oplossingen. De nood aan extra bedrijfsruimte blijft in elk geval hoog.

Lees meer