Ter hoogte van de kerk van Burst komt een complex met twaalf appartementen.
Koen Moreau Ter hoogte van de kerk van Burst komt een complex met twaalf appartementen.

Gea Construct bouwt twaalf appartementen op plaats van vroeger café 't Schuurken

Ter hoogte van de kerk van Burst komen langs de Oudenaardsesteenweg op de plek van het vroegere café ‘t Schuurken een appartementcomplex.

Bouwheer Gea Construct wil op die plaats twaalf appartementen met een ondergrondse garage voor veertien voertuigen en zeven bovengrondse parkeerplaatsen realiseren. In de Lange Ommegangstraat wordt het ex-confectieatelier van de firma Mobecom door de firma Van Hee Invest omgevormd tot vier appartementen. In 2016 overwoog de gemeente Erpe-Mere nog om dit gebouw om te vormen tot buurthuis.

“In eerste instantie werd gedacht aan een opvanglocatie voor vluchtelingen, maar bij een plaatsbezoek groeide het idee om er een soort buurthuis van te maken”, vertelden burgemeester Hugo De Waele (CD&V) en toenmalig eerste schepen William De Windt (N-VA) toen. Doordat de renovatiekosten dubben zo hoog dreigden te worden dan de aankoopkost stierf het project een stille dood.

Lees meer