Kiwanis
Kiwanis Kiwanis

Kiwanis verdeelt 2.000 mondmaskers onder Aalsterse thuisverplegers

Kiwanis Aalst schenkt 2.000 mondmaskers aan thuisverpleegkundigen uit de regio.

“Hoewel de aandacht van Kiwanis Clubs in principe uitgaat naar sociale doelen ten voordele van kinderen, meenden een aantal clubs in de regio dat zij niet weerloos konden blijven toekijken tijdens de huidige coronacrisis. Samen wisten de Kiwanis clubs 10.000 mondmaskers te bemachtigen”, zegt de serviceclub. “Daarvan werden 2.000 maskers door Kiwanis Aalst verdeeld onder thuisverplegers in de ruime regio Aalst. Het netwerk ‘Kring Zelfstandige Verpleegkundigen Regio Aalst’ maakten we blij met 1.250 maskers. De vzw Klavertje Vier – Thuisverpleging Aalst mocht 750 mondmaskers in ontvangst nemen. Beide organisaties zijn ontzettend dankbaar. De mondmaskers zijn meer dan welkom.”

“Zelfs rond Pasen gelooft Kiwanis Aalst nog in Sint-Maarten en gelooft de Sint blijkbaar ook in Kiwanis. Cortina en haar schoenenmerk Safety Jogger zorgden, bij monde van haar directeur Dirk Vanderschueren, voor deze gulle gift. Het is dus dankzij hen dat thuisverpleegkundigen uit onze regio de komende weken veilig kunnen werken. 2.000 maal hartelijk bedankt. 2.000 maal enorme appreciatie voor dit initiatief”, klinkt het.

Lees meer