Pachthofstraat wordt blauwe zone

De Pachthofstraat wordt de eerste blauwe zone in Gijzegem. Schepen voor Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P) sluit een verdere uitbreiding naar de aanpalende straten niet uit. "Door de jaren heen is de parkeerdruk in de Pachthofstraat gevoelig toegenomen. Niet alleen beschikt het gemiddelde gezin tegenwoordig over minstens één à twee wagens, de straat kent ook al jaren een bloeiend handelsleven. Ook de naburige school groeide gestaag en kreeg recent het gezelschap van een woonzorgcentrum. Al deze factoren deden de parkeerdruk in de straat, die slechts dertien officiële parkeerplaatsen telt, steeds verder oplopen. Met een blauwe zone willen we langparkeren ontmoedigen, de rotatie verhogen en zo voor meer ruimte zorgen", vertelt schepen Dylan Casaer. Vooraleer de blauwe zone in voege kan treden, dient deze goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Pas daarna kan de stad starten met de concrete uitvoering. (FEL)

Lees meer