Deze jongeren spijbelden voor het klimaat.
Rutger Lievens Deze jongeren spijbelden voor het klimaat.

Stad Aalst haalt klimaatdoelstellingen 2020 niet, maar richt blik nu op 2030

De stad Aalst gaf eerder al toe de klimaatdoelstellingen - 20 procent minder CO2-uitstoot tegen 2020 - niet te halen, en richt de blik nu naar 2030. Samen met twaalf andere gemeenten werd er een regionaal klimaatplan uitgewerkt.

Aalst ondertekende in 2014 het burgemeestersconvenant. “Hiermee engageerde de stad zich om tegen 2020 minstens 20 procent minder CO2 uit te stoten en te streven naar klimaatneutraliteit in 2050. Met dit engagement was de stad Aalst één van de voortrekkers uit de provincie Oost-Vlaanderen en gold als voorbeeld voor heel wat andere gemeenten”, zegt de stad Aalst.

“Zo groepeerden dertien gemeenten in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen zich in 2017 om onder begeleiding van SOLVA, de provincie Oost- Vlaanderen en Streekoverleg te komen tot een ambitieus en doorgedreven klimaataanpak. Na anderhalf jaar intensief werken hebben zij een gezamenlijk klimaatplan opgemaakt. Dit regionale klimaatplan staat nu klaar om uitgevoerd te worden samen met inwoners, bedrijven, landbouwers, scholen, verengingen,...”, klinkt het.

327 concrete acties

Aalst sluit zich hier nu bij aan. Op 26 maart ondertekende de stad het charter van het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Dat is efficiënter en de stad krijgt ondersteuning bij de verplichte rapportering naar Europa en hulp bij het intekenen op bovenlokale projecten waar Europese subsidies aan vasthangen.

Het klimaatplan Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen telt 68 maatregelen en 327 concrete acties. Hieruit werd een top-twintig gekozen. Die acties krijgen prioriteit omdat ze de grootste CO2-winsten opleveren. “Samen met Erpe-Mere en Zwalm ontwikkelt Aalst een ‘klimaattoets’. Dit is een vragenlijst waarmee kan worden gecheckt welke impact beleidsbeslissingen hebben op het klimaat”, zegt de stad. “ De stad wil inzetten op burgerparticipatie als draagvlak voor het klimaatverhaal.”

“Doelstellingen nog lang niet gehaald”

Groen reageert tevreden. “Goed dat de stad het regionaal klimaatplan onderschrijft. Dit plan richt de blik op 2030, gaat de stad dan ook een nieuw klimaatplan voor 2030 laten ontwikkelen? Want het huidige plan loopt af tegen 2020. En de doelstellingen van dit plan zijn nog lang niet gehaald, nu slechts drie procent CO2-reductie, daar waar tegen 2020 twintig procent moet worden gehaald”, zegt Lander Wantens van Groen. “Eerder kwam er negatief antwoord op de vraag naar meer financiële middelen over de verschillende beleidsdomeinen van de stad om zo alsnog de 2020 doelstellingen te halen. Komen deze middelen er nu wel, of plant de stad andere maatregelen om de 2020 doelstellingen te halen?”

Ook de klimaattoets waarvan sprake bestaat al drie jaar, maar hier is tot op heden niets mee gebeurt. Gaat de stad meedoen met het onderschrijven van dit bovenlokaal plan? Wij zouden dit alvast steunen. Inzetten op burgerparticipatie, zoals eerder gevraagd op de gemeenteraad van januari steunen wij alvast. Onze vraag is ook om hierbij de jongeren, scholen en burgers te betrekken. Misschien kan er zo een regionale klimaattop komen met Aalst als voortrekker, voor een ambitieus en gedragen klimaatbeleid”, besluit Wantens.

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer