4 Studiebureau Omgeving maakte deze toekomstbeelden van het Esplanadeplein.
Repro Rutger Lievens Studiebureau Omgeving maakte deze toekomstbeelden van het Esplanadeplein.

Tot 14 meter losse zandgrond onder Esplanadeplein: “Bouw parking is onverantwoord”, vindt Groen. “Net ideale grond”, zegt De Gucht (Open Vld)

Uit een bodemanalyse die de stad liet uitvoeren aan het Esplanadeplein blijkt dat de ondergrond er tot 14 meter diep bestaat uit zandgrond verzadigd met water. “Onverantwoord om in dit moeras een parking te bouwen”, stelt Lander Wantens (Groen). “Fout”, zegt schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Gronddeskundigen vinden dit net de ideale ondergrond voor een parking.”

Lander Wantens (Groen) kon het verslag van de bodemanalyse inkijken en is ongerust. “Het Esplanadeplein wordt een parking op los zand. Letterlijk zelfs. Uit cijfers die we konden inkijken blijkt dat de bodem waarop de stad de Esplanadeparking wil laten bouwen bestaat uit los zand. Tot 14 meter diep is er zandgrond verzadigd met water. De stad wil dus een parking op een moeras bouwen”, zegt Wantens.

4 Lander Wantens van Groen
Swirko Lander Wantens van Groen

Foutieve informatie

Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) bedankt Groen voor de voorzet voor open doel. “De partij Groen heeft het bodemonderzoek van het Esplanadeplein opgevraagd en integraal gekregen. Het valt te betreuren dat ze dit onderzoek aangrijpen om foutieve informatie de wereld in te sturen. Beter was geweest dat ze dit onderzoek eerst hadden laten nalezen hebben door een gronddeskundige of iemand die dergelijke technische verslagen kan lezen en er de juiste interpretatie zou kunnen aan gegeven hebben”, zegt de schepen.

4 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)
Photo News Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

“Ideaal”

“Het onderzoek wijst inderdaad uit dat de grondlagen onder het Esplanadeplein tot twaalf à veertien meter diepte bestaan uit zand. Zand is echter, in tegenstelling tot wat de partij Groen wil laten geloven, als grondsoort veel stabieler dan andere grondsoorten zoals leem en klei. De grondweerstand van zandlagen is zeer goed. Dieper in de ondergrond zit er een kleilaag met leem, zijnde niet-waterdoorlatende grondlagen, wat een voordeel uitmaakt voor het bouwen van een waterdichte put. Met deze opbouw van lagen is er ook geen spanningswater te verwachten, wat de grond stabieler maakt”, aldus de schepen van Openbare Werken.

Zand is, in tegenstelling tot wat de partij Groen wil laten geloven, als grondsoort veel stabieler dan andere grondsoorten zoals leem en klei

Schepen van Openbare Werken, Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

“In wezen is de ondergrond van het Esplanadeplein ideale grond: de stevige zandlagen bovenaan geven een stabiele bouwput en een stabiele fundering onder de parking. Met een beschoeiing tot in de kleilaag, in dit geval niet overdreven diep, verkrijg je een waterdichte bouwput. Wat de grond betreft, is er derhalve geen probleem.”

4 Het Esplanadeplein anno 2019.
RLA Het Esplanadeplein anno 2019.

“Halvering van aantal parkeerplaatsen”

Oppositiepartij Groen wil dat de stad de plannen voor een ondergrondse parking aan het Esplanadeplein opbergt. “Wij willen een bovengrondse heraanleg van het plein met behoud van de bestaande bomen, een vereenvoudiging van de huidige verkeerssituatie, meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Wij zien heil in een halvering van de parkeerplaatsen. De parkeerplaatsen die overblijven moeten gaan naar buurtbewoners en klanten van lokale handelaren”, zegt Wantens. Volgens Groen is er ook helemaal geen tekort aan parkeerplaatsen in Aalst.

Dat laatste spreekt schepen van Mobiliteit De Gucht (Open Vld) tegen. “Dat er meer parkeergelegenheid voorzien wordt, is niet abnormaal. Aan de pendelparking en Pier Kornel worden grosso modo 650 woongelegenheden gecreëerd. Door andere projecten die nu nog in de kinderschoenen staan, zal de stad sowieso aangroeien in bewoning”, zegt hij. “Wat de huidige parkeerdruk betreft, kan gesteld worden dat op dit ogenblik zestig procent van de parkeerplaatsen voorzien is bovengronds, hetgeen betekent dat dit heel wat beslag legt op het openbaar domein en dus ook niet kan aangewend worden voor andere doeleinden, zoals fietspaden, voetpaden, bomen, speelaanleidingen voor kinderen, enzovoort.”

2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Liessens Gustaaf

    Groene jongen Lander Wantens zou inderdaad best eerst eens met mensen spreken die er iets van kennen. Op basis van de info die ik hier lees zou de ondergrond zeker geschikt zijn voor de voorziene constructie. Of het echt nodig en opportuun is om de ondergrondse parking te bouwen is een ander gegeven.

  • Hugo Piron

    Als de bouw van de parking door gaat zal men een tijd water pompen uit de grond Dit is ook gebeurd tijdens de bouw van de bulding aan het plein, nadien is de st Jozefkerk beginnen scheuren. Zal Jean-Jacques zijn verandwoordelijkheid willen geven voor de kosten aan de kerk. Als men water uit de grond gaat pompen, komen de houten pijlers droog te staan en gaan die verder verzwakken.

Lees meer