Socialisten werken aan lijst

De socialisten willen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in de fusiegemeente van Aalter en Knesselare opkomen met een lijst. Naast de familie De Vlieger uit Aalter is het ook Ivan Verniest uit Knesselare die aan de vorming van een lijst werkt. Bij sp.a vinden ze dat de huidige meerderheidspartijen van Aalter en Knesselare in het fusieverhaal te veel de fiscale voordelen naar voor schuiven, en dat er te weinig over de sociale vooruitgang gezegd wordt.


Zowel Aalter en Knesselare hebben niet echt een rode traditie. In 2012 kwam sp.a in Aalter zelfs niet op door een tekort aan kandidaten. In Knesselare is het zelfs al geleden van 1982 dat de socialisten nog een verkozene hadden in de gemeenteraad. (JSA)

Lees meer