Aangelegd in 2006, eind 2018 weg

Onze lezers hebben een hekel aan de rotonde Appel, die de vorm van een kluif heeft. De Magdalenastraat, Lambrechtlaan, Beheerstraat, Consciencestraat en Zandstraat komen op de kluifrotonde uit. Er zijn vaak files. En het is er opletten omdat fiets- en voetpaden in elkaar overlopen. Er waren de voorbije drie jaar tien ongevallen, gelukkig enkel met stoffelijke schade. "Er zijn veel overstekende voetgangers en fietsers op alle armen tegelijk", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). "Voetgangers hebben er voorrang, maar fietsers niét. Hoffelijke automobilisten laten fietsers toch voor. Wat tot kop-staartaanrijdingen kan leiden. De kluifrotonde, in 2006 aangelegd, was geen goeie oplossing", zegt Weydts. Er is beterschap op komst. De onoverzichtelijke rotonde verdwijnt, nu het opgenomen is in het dossier rond de vernieuwing van de omgeving van het station in Kortrijk. De voorbereidende werken starten wellicht begin 2017 met het uitgraven van een fiets- en bustunnel aan rotonde Panorama. In 2018 volgt dan de aanleg van een tunnel voor gewoon verkeer vanaf Panorama tot aan de Nolfstraat. De kluifrotonde Appel wijkt in dat kader voor een groene boulevard tussen het station en het nieuwe stadsdeel Kortrijk Weide. De werken zullen zeker tot eind 2020 duren. "Het wordt bovengronds autoluw, zodat fietsers en voetgangers amper nog in contact komen met wagens", besluit Axel Weydts. (LPS)

De kluifrotonde is een grote chaos tijdens de spits.
Johan Anckaert De kluifrotonde is een grote chaos tijdens de spits.

Lees meer