vtm nieuws
Activist Marc Van Damme en huidig burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten. vtm nieuws

Aarschot betaalt buurtwegactivist 1,6 miljoen om te stoppen met procederen

De stad Aarschot moet buurtwegactivist Marc Van Damme een slordige 1,6 miljoen euro betalen op voorwaarde dat hij stopt met het aanspannen van processen tegen de stad. Volgens de man wordt er te weinig gedaan om voetwegen te onderhouden en hij kreeg daarin gelijk van de rechter. 

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.
Pas je cookie instellingen hier aan.

De oppositiepartijen in Aarschot, CD&V, Vlaams Belang en Groen, zijn hard voor de houding van burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) in het dossier. “De verantwoordelijkheid glijdt van haar af als water van een eend”, klinkt het. Harde kritiek als je weet dat de zaak eigenlijk al loopt van 2007 en de “voorgangers van het bestuur” niets ondernamen. Het huidige stadsbestuur stond dus voor voldongen feiten.

Door het goedkeuren van een dading, hoopt Aarschot een einde te maken aan de acties van Van Damme, die Vlaams-Brabantse gemeentebesturen die hun trage wegen of voetwegen slecht onderhouden proces na proces aandoet. In Aarschot gaf de rechter de man gelijk en legde de stad zware dwangsommen op, voor een bedrag van in totaal al 1,3 miljoen euro. Te betalen aan Van Damme zelf.

De gemeenteraad van Aarschot keurde gisterenavond een dadingsovereenkomst goed ter waarde van 1,65 miljoen euro om de procedures te doen stoppen. Het schepencollege laat weten in beroep te zijn gegaan, “maar dit werkt niet opschortend”, klinkt het.

Aansleep van meer dan tien jaar

De stad Aarschot sluit dus na meer dan tien jaar aanslepende procedure een dading met dhr. Van Damme en dhr. Deckers rond het buurtwegendossier. Met deze overeenkomst komt er een praktische oplossing voor een zaak die startte in 2007 en al sinds januari 2011 juridisch aansleept. In deze zaak werd de stad veroordeeld voor het niet-openhouden van een groot aantal buurtwegen, waaraan dwangsommen per dag werden verbonden. De stad werd voor de beslagrechter veroordeeld tot betaling van 1.300.000 euro. Op dit moment loopt de zaak nog steeds bij het hof van beroep in Brussel. Tijdens de periode van dit beroep lopen de dwangsommen echter verder op. Er is bovendien geen bovengrens in tijd of bedrag bepaald voor lopende dwangsommen. Dat wil zeggen dat de teller blijft aantikken naarmate het dossier aansleept. De dading geeft de stad nu zekerheid over de door haar verschuldigde bedragen, waarmee de bladzijde nu na meer dan tien jaar gekeerd kan worden.

Stad moet uitspraak rechter naleven

De dading is het resultaat van een intensief en constructief onderhandelingsproces van meer dan een jaar, onder leiding van meester Boes (advocaat namens de stad Aarschot en tevens professor Administratief recht aan de KULeuven). “Belangrijk om op te merken daarbij, is dat de stad in het kader van verantwoordelijk en deugdelijk bestuur al geruime tijd geleden de nodige voorbereidingen had getroffen en op een mogelijke dading heeft geanticipeerd. In de begroting van de stad is reeds twee jaar een bedrag voorzien, gebaseerd op het vonnis van de beslagrechter van 13 maart 2018 (1.300.000 euro) voor de periode van 2015 tot 2017. In het kader van de dadingsovereenkomst werd finaal een bedrag overeengekomen van 1.650.000 euro voor de periode 2015 tot 2019. Het is dus niet zo dat deze dading ervoor zorgt dat andere financiële engagementen die ook in de stadsbegroting voorzien zijn, nu niet uitgevoerd zullen kunnen worden. Uiteraard is het een bijzonder hoog bedrag en een zware last voor de stad, maar uitspraken van de rechter moeten ook door de overheid worden nageleefd”, reageert de stad Aarschot.

Wet van 1841

De stad Aarschot werd een twaalftal jaren geleden gecontacteerd door de heren Marc Van Damme en Rudolphe Deckers die de stad verzochten een aantal buurtwegen op het grondgebied van Aarschot open te stellen. Zij baseerden zich voor hun vorderingen op de zogenaamde Atlassen van de Buurtwegen waarin het tracé en de grenzen van de buurtwegen werden opgenomen. Deze Atlassen zagen het licht naar aanleiding van de wet op de buurtwegen van 10 april 1841. Op het moment dat de inventaris van de buurtwegen werd opgesteld dienden de wegen hoofdzakelijk voor lokaal verkeer richting de kerk, school, akker of het dorpscentrum. Door de jaren heen zijn een aantal buurtwegen verlegd of afgeschaft. De buurtwegen die nog niet werden afgeschaft dienden open te zijn voor het publiek.

Dwangsom tot 250 euro per dag, per buurtweg 

Van de vele buurtwegen die minder (of totaal niet) werden gebruikt, waren een groot aantal buurtwegen niet langer open voor het publiek. Naar aanleiding hiervan hebben de heren Van Damme en Deckers  dus diverse gerechtelijke procedures opgestart om bepaalde buurtwegen opnieuw te laten openstellen. De stad Aarschot werd in een vijftal vonnissen veroordeeld om een groot aantal buurtwegen opnieuw toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het niet openstellen van deze wegen tegen een welomschreven periode (gaande van 3 maanden tot 3 jaren) werd een dwangsom verbonden (gaande van 50 euro per dag/per buurtweg tot 250 euro per dag/per buurtweg).

Onenig maar toch rond tafel

Naar aanleiding van de bevelen tot betalen werden, op initiatief van de stad Aarschot, een groot aantal procedures ingeleid voor onder andere de rechtbank van eerste aanleg in Leuven en het hof van beroep in Brussel. De stad Aarschot is immers van mening dat de, door de heren Van Damme en Deckers, gevorderde bedragen niet correct en veel te hoog zijn. Tussen partijen is er grote onenigheid over het bedrag van de al dan niet verschuldigde sommen.

“De partijen hebben, naar aanleiding van deze onenigheid, het initiatief genomen om rond de tafel te gaan zitten. De voorbije jaren werd er met de heren Van Damme en Deckers onderhandeld om te komen tot een dading die de stad, minstens voor het verleden, de nodige zekerheid zou geven over de door haar verschuldigde bedragen. Deze besprekingen zijn, ondanks disputen in het verleden, steeds in een constructieve sfeer verlopen” laat de stad weten.

Buurtwegen moeten in orde tegen de zomer

De dading die is opgesteld,  bestaat uit twee grote krachtlijnen. Vooreerst heeft een goedkeuring van de dading tot gevolg dat er een forfaitair bedrag zal worden betaald ter dekking van alle dwangsommen en kosten, van de vonnissen die werden opgenomen in de dading, tot de ingangsdatum van de overeenkomst. De ingangsdatum is de eerste dag die volgt op de dag dat de overeenkomst is ondertekend door alle partijen. Als de gemeenteraad de dading goedkeurt, zal dat op 24 januari 2020 of ten hoogste een paar dagen later zijn. Een tweede krachtlijn vormt de respijttermijn die door de heren Van Damme en Deckers aan de stad werd verleend tot ongeveer einde van juli 2020. De stad zal in die periode de buurtwegen verder in orde brengen, in overleg met de heren Van Damme en Deckers.

“Er werd tevens afgesproken om voor de vonnissen die niet opgenomen werden in de dading, dat zijn de vonnissen die betrekking hebben op de deelgemeente Gelrode, op korte termijn afspraken te maken over het openstellen van de overige buurtwegen. Het is uiteraard de bedoeling om alle wegen in orde te hebben voor het verstrijken van de respijttermijn, zodat geen verdere dwangsommen verschuldigd zijn. De stad zal daarvoor een bijkomend personeelslid aanwerven en extra hulp inzetten van IGO Leuven”, besluit de stad.

Adempauze

Van Damme, die in 2007 zijn eerste klachten neerlegde en in 2011 begon te procederen, zegt aan Het Nieuwsblad dat hij en zijn mede-eiser Aarschot de komende zes maanden met rust zullen laten. “We zullen de volgende zes maanden geen boetes invorderen en Aarschot een adempauze gunnen. Maar worden de trage wegen slecht onderhouden, dan wordt alles opnieuw geactiveerd”, zegt hij in de krant. Wat de man met het geld gaat doen, wilde hij gisteren nog niet kwijt. 

CD&V Aarschot reageert ontgoocheld over de houding van burgemeester Rutten in het dossier van de trage wegen. “De aanpak van de trage wegen kost de stad nu 1,7 miljoen euro”, aldus Nele Pelgrims en Matthias Paglialunga. “De verantwoordelijkheid glijdt van haar af als water van een eend. 12 jaar lang is Open VLD bevoegd in Aarschot voor Mobiliteit en Openbare werken. De voorbije zes jaar had Gwendolyn Rutten (Open VLD) deze bevoegdheid en nu toont ze geen enkele transparantie”, hekelt raadslid Mattias Paglialunga de houding van de burgemeester.

Rutten gaf aan het dossier te behartigen vanuit haar bevoegdheid Mobiliteit, maar nu schuift ze de verantwoordelijkheid zo van haar af. “Het resultaat is verschrikkelijk: 1,7 miljoen is de kostprijs van haar afwezigheid in Aarschot”, besluit men in CD&V-kringen.

Weggelachen

“Enerzijds gaat de stad Aarschot mogen blij zijn dat ze met dit bedrag de dans ontspringen, anderzijds komt dit bedrag recht op het hoofd van elke Aarschottenaar terecht, namelijk 60 euro per inwoner”, aldus Nico Creces (Vlaams Belang).

“In 2018 heeft Vlaams Belang al gewaarschuwd dat dit bedrag ons boven het hoofd hing, maar dat werd toen weggelachen door toenmalig bevoegd schepen Gwendolyn Rutten”, gaat hij verder. “Echter, zoals in veel dossiers was het Vlaams Belang klokkenluider en hebben wij spijtig genoeg gelijk gekregen. De politieke verantwoordelijkheid in dit dossier is verpletterend en kan volledig op het conto geschreven worden van de voorbije besturen: het volgen van de verkeerde procedures, het niet of laattijdig indienen van bepaalde bewijsstukken, en vooral hopen dat de aanklager het zou beu worden. ‘Gewoon Doen’ is vooral ‘Niets doen’ of ‘Slecht doen’ gebleken.”

289 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Jijipeke Van meulebeik

    Waar haalt men het recht vandaan om zich een stuk openbare grond, laat staan privé grond, toe te eigenen mits poortje, gracht, prikkeldraad of whatever......... is dat dan geen diefstal?

  • Liliane Justé

    hoeveel heeft het dan nog aan advocaten gekost daar weten we ook iets over met zolang te rekken kon al veer eerder opgelost zijn

Lees meer