Fitsersbond dringt aan op uitgebouwd fietsbeleid

De Fietsersbond van Aarschot vraagt het stadsbestuur om te werken aan een uitgebouwd fietsbeleid.

"Tien jaar geleden reden we met de meetfiets de 110 kilometer fietspaden af in de gemeente en brachten zo de staat van de infrastructuur in kaart", zegt voorzitter Bart Janssens. "We overhandigden de resultaten aan het stadsbestuur en andere instanties. De commentaar was lovend. Onze audit zou de basis worden voor een beleidsplan. Fietspaden zouden aangepast en verbeterd worden."


"Jammer genoeg is er na tien jaar nog steeds geen doordacht beleid. We hadden nochtans hoge verwachtingen van het huidig stadsbestuur dat in 2013 in het zadel kwam. Bijvoorbeeld aan het lamentabele fietspad op de Leuvensesteenweg, vanaf de Pastoor Dergentlaan tot Rotselaar is nog steeds niets veranderd."


De stad heeft intussen een studiebureau uit Leuven aangesteld om aanbevelingen te doen voor een beleid. "In onze legislatuur hebben we eerst het parkeerbeleid herzien en daarna zijn we begonnen met de uitvoering van het fietscharter", zegt schepen van Mobiliteit Gwendolyn Rutten (Open Vld). "Er zijn al concrete dingen gedaan voor fietsers, zoals de graveeracties. Binnenkort komen er twee verplaatsbare fietsstallingen in het centrum. Een beleid vraagt echter tijd. We gaan de fietsers zelf hierbij betrekken."


Dinsdag houdt de commissie Mobiliteit een eerste vergadering met het studiebureau. Tegen april 2019 moeten de eerste lijnen van het beleid op papier staan om uitgewerkt te worden.


(VDWT)

Lees meer