Rioleringswerken Aquafin gaan van start

Aquafin start op korte termijn met een rioleringsproject in de Paapbosstraat, de Haterbeekstraat en de Heikenstraat in Aarschot. Het afvalwater van de bewoners van deze straten zal aangesloten worden op het waterzuiveringsnetwerk en afgevoerd worden naar het zuiveringsstation van Aarschot.

Nu belandt hun afvalwater ongezuiverd in de Wielantsvliet. "Aquafin zal een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen in de Paapbosstraat, de Haterbeekstraat en de Heikenstraat. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden van het regenwater wordt opgevangen. In de Paapbosstraat komt ook een bufferbekken voor regenwater. Dankzij dit project wordt het afvalwater van 220 inwoners bijkomend opgevangen en gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aarschot. In de toekomst komt hier het afvalwater van nog 450 inwoners uit onder meer de Tieltsebaan bij", zegt Schepen van Openbare Werken Christel Verlinden. "Eind dit jaar gaan De Watergroep en Eandis van start met de voorbereidende werken. De rioleringswerken zelf beginnen in het voorjaar van 2016 in de Heikenstraat. Om de woningen maximaal bereikbaar te houden, worden de werken gefaseerd uitgevoerd. Het project zal een 13-tal maanden in beslag nemen", zegt burgemeester André Peeters. (SDB)

Lees meer