4 Smartschool als platform voor afstandsonderwijs
Repro Bollen Smartschool als platform voor afstandsonderwijs

Schoolgemeenschappen woensdag van start met afstandsonderwijs via Smartschool

De schoolgemeenschappen in het Hageland gingen woensdag van start met hun afstandsonderwijs voor alle leerlingen. Zowat overal wordt ingezet op het gebruik van Smartschool en andere portalen zoals Bingel, waarbij kinderen spelenderwijs leren, maar nieuwe leerstof wordt niet aangeboden. 

Arcadia en Adite zijn twee grote schoolgemeenschappen in de regio. De eerste verenigt 9 basisscholen en 4 secundaire scholen en telt zo’n 900 leerkrachten en 6500 leerlingen. De tweede heeft 15 scholen waarvan 9 basisscholen en groepeert zo’n 5.000 leerlingen. In alle scholen van de twee gemeenschappen begonnen leerlingen en leraars woensdag aan een nieuw avontuur met de introductie van het afstandsonderwijs.

Hoe werkt het?

Leerlingen ontvingen woensdagochtend via smartschool een bericht waarin ze uitleg kregen over het nieuwe onderwijssysteem. Bij het overzicht van hun cursussen vonden ze een nieuwe cursus over afstandsonderwijs waarin ze per klas en per vak een aantal taken en opdrachten terugvinden die ze de komende weken moeten maken. Elke taak heeft een deadline. Het gaat niet alleen om standaardvakken als wiskunde, Nederlands en Frans maar ook turnlessen, godsdienst of zedenleer en knutselen komen aan bod. “De voorbije dagen gingen heel wat leerkrachten van onze secundaire scholen enthousiast aan de slag om lesmateriaal te ontwikkelen. Via platformen als Smartschool of Office 365 worden live lessen aangeboden en handboeken en werkblaadjes worden gekoppeld aan digitale tools. De ICT-coördinator van het Damiaaninstituut is blij dat hij overstelpt wordt met vragen van leerkrachten die ‘Smartschool Live’ willen gebruiken waarmee ze echt live les kunnen geven”, vertelt directeur van het Sint-Jozefscollege Mattias Paglialunga.

Een van die leraars die volledig inzet op smartschool is  Debby Peeters van het Sint-Jozefscollege: “In smartschool werd een afzonderlijke afstandscursus gecreëerd en daarin vinden leerlingen hun opdrachten terug. Ouders kunnen de digitale schoolagenda raadplegen en de taken opvolgen. We maakten per klasgroep virtuele lokalen waarin leerlingen en leraren met elkaar in contact treden als vraagmoment of voor een klassieke les, maar dan op afstand”.

4 Debby Peeters is alvast enthousiast over het project.
Repro Bollen Debby Peeters is alvast enthousiast over het project.

Het afstandsonderwijs focust op het herhalen van geziene stof. “De leerkrachten focussen op essentiële leerdoeleinden, die noodzakelijk zijn voor een verder gunstig verloop van de onderwijsloopbaan. De komende drie weken worden gebruikt om deze leerdoelen verder in te oefenen. Er wordt geen nieuwe leerstof aangebracht. Dat is een duidelijke richtlijn van de overheid, waar wij helemaal achter staan. Nieuwe leerstof geven zou de onderwijskansen van kinderen ongelijk maken, omdat er in dat geval wellicht gerekend zou worden op de hulp van de ouders. Het is geenszins de bedoeling dat ouders de vervangende leerkracht worden”, zegt Gert Van Passel, algemeen directeur van Scholengroep Adite.

Het afstandsonderwijs wordt door de leerlingen alvast goed onthaald. Yana Heremans is leerling in het vijfde leerjaar van de vrije basisschool Ourodenberg: “Ik vind het heel normaal dat we huiswerk krijgen. Het is best leuk”, lacht ze.

Emotionele impact 

Beide schoolgemeenschappen zetten ook sterk in op de verlening van hulp aan hun leerlingen op alle mogelijke vlakken. Op studieniveau worden ze opgevolgd door de docenten die ook regelmatig bereikbaar zijn via smartschool en waarmee ze in dialoog kunnen gaan. Leerkrachten volgen de leerlingen op en wie te lang wegblijft van het forum zal worden aangemoedigd om toch een tandje bij te steken.

Maar ook de emotionele impact van de crisis op de leerlingen wordt door niemand onderschat. Elke school zal ook daar helpen wanneer nodig. “Samen met partners als ‘vrij CLB Aarschot’ en het ‘Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant’ wordt aan iedereen aandacht besteed, of het nu gaat om problemen op emotioneel vlak of op het vlak van leren ‘leren’, zegt directeur Paglialunga van de Arcadiaschool Sint-Jozefcollege in Aarschot hierover.

Eenzelfde geluid bij Adite directeur Van Passel die de leerlingen niet wil opzadelen met teveel leerstof: “We beseffen dat deze periode voor heel wat kinderen extra stress meebrengt. Ze missen hun vrienden en worden overstelpt door negatieve berichtgeving. We willen in deze periode niet nog meer stress geven. Daarom is het aantal uren schoolwerk duidelijk afgebakend en krijgen de leerlingen de planning ook voor een hele week. Op die manier laten we hen toe het schoolwerk zelf in te plannen en hoeven ze niet elk moment hun berichten te lezen”.

4 "Kinderen ook niet teveel werk geven", zeggen ze bij Adite.
Repro Bollen "Kinderen ook niet teveel werk geven", zeggen ze bij Adite.

Naast de schoolse taken hebben beide schoolgemeenschappen ook oog voor warme initiatieven. De basisscholen krijgen bijvoorbeeld ook creatieve opdrachten waarbij ze dan bijvoorbeeld kunstwerkjes of tekeningen maken voor de mensen in de woonzorgcentra. Leerkrachten lichamelijke opvoeding gaan er dan weer voor zorgen dat de leerlingen ook nu voldoende bewegen.

4 Naast Wiskunde, Nederlands, Frans en andere traditionele vakken gaan de leerlingen ook creatief aan de slag.
repro bollen Naast Wiskunde, Nederlands, Frans en andere traditionele vakken gaan de leerlingen ook creatief aan de slag.

Alle scholen blijven ook nu trouwens open en zorgen voor opvang indien de ouders er zelf niet kunnen voor instaan.

Meer beelden van Vlaanderen in coronatijden vind je hier.

Lees meer