Jan De Nul (CD&V Denderleeuw)
Claudia Van den Houte Jan De Nul (CD&V Denderleeuw)

Nieuw toewijzingsreglement voor sociale woningen: meer voorrang voor wie sterkere binding heeft met Denderleeuw

Het gemeentebestuur van Denderleeuw werkt aan een nieuw toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Dat zal mensen die bijvoorbeeld in Denderleeuw zijn opgegroeid of lange tijd in de gemeente hebben gewoond, meer voorrang geven. De gemeente wil daarmee de eigen bevolking meer kansen geven op een sociale huurwoning en de inwijking van buiten Denderleeuw tegengaan.

Twee maanden geleden kondigde de gemeente Denderleeuw al aan een stop te zetten op de bouw van sociale huurwoningen. Eind 2018 had de gemeente immers haar Bindend Sociaal Objectief (BSO) - het aantal sociale huurwoningen dat elke gemeente moet realiseren - voor 2025 al behaald, terwijl heel wat omliggende gemeenten nog een flinke inhaalbeweging te maken hebben. Ze liet aan de sociale bouwmaatschappijen weten dat er de komende zes jaar geen nieuwe sociale huurwoningen meer bijkomen in de gemeente. Nu werkt de gemeente aan een toewijzingsreglement voor sociale woningen, dat bepaalt aan wie sociale woningen worden toegekend. Mensen die een sterke binding hebben met Denderleeuw, maken meer kans op een sociale huurwoning.

Sociale verdringing tegengaan

“Met een lokaal toewijzingsreglement kan er prioriteit gegeven worden aan mensen die lange tijd in Denderleeuw hebben gewoond”, zegt schepen van Sociale Huisvesting Jan De Nul (CD&V). “Dat helpt om sociale verdringing tegen te gaan. Zo kunnen we mensen die in Denderleeuw wonen en/of opgegroeid zijn of lang gewoond hebben en een band gecreëerd hebben met de gemeente, de kans geven om in Denderleeuw te kunnen blijven wonen of terug te kunnen komen in hun vertrouwde omgeving in een aangepaste en betaalbare woning.” 

Met een lokaal toewijzingsreglement kan er prioriteit gegeven worden aan mensen die lange tijd in Denderleeuw hebben gewoond. Dat helpt om sociale verdringing tegen te gaan

Schepen van Sociale Huisvesting Jan De Nul (CD&V)

Momenteel bestaat er al een regel die voorrang geeft aan kandidaat-huurders die in de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner zijn geweest van de gemeente waar de woning is gelegen. De voorrangsregeling wordt nu nog verder uitgediept met bijkomende bindingsfactoren, die opgenomen zullen worden in het toewijzingsreglement voor sociale woningen. Die nieuwe factoren waarmee er rekening zal worden gehouden zijn: een aantal jaren wonen of gewoond te hebben in de gemeente of een deelgemeente waar de woning gelegen is, er te werken, er schoolgaande kinderen te hebben of er mantelzorg te verlenen of te ontvangen.

Stijgende diversiteit

“Het aantal inwoners en ook de diversiteit in onze gemeente is de laatste jaren gestegen. Die stijgingen gaan gepaard met sociale veranderingen en problemen op de lokale woonmarkt. Zo is het bijvoorbeeld soms moeilijk voor inwoners om een geschikte woning te vinden”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB). “Eén van de grote topics uit ons bestuursakkoord is om in te grijpen in de huisvesting”, vervolgt schepen Jan De Nul. “De stop op sociale woningen was een eerste stap. Niet alleen zijn we één van de dichtbevolkte gemeentes van onze provincie, mensen die een sociale woning huren leven vaak van een vervangingsinkomen, wat een bijkomende druk is voor ons OCMW. We zijn een zorgregio aan het worden. Er was de voorbije jaren een duidelijke bevolkingstoename van mensen uit het Brusselse, onder meer dankzij onze goede ontsluiting op vlak van openbaar vervoer”, aldus De Nul, die nog steeds hoopt op bijkomende financiële middelen van de hogere overheid.

“Met het nieuwe toewijzingsreglement zullen mensen van buiten Denderleeuw het iets moeilijker krijgen om zich in Denderleeuw te vestigen, terwijl mensen uit Denderleeuw zelf het iets makkelijker zullen hebben om toegang te krijgen tot een sociale huurwoning.” Er komt nog een overleg met de lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren tijdens het Lokaal Woonoverleg. De gemeente hoopt dat het nieuwe reglement in het voorjaar in voege kan gaan.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer