2 In maart 2016 kwam de Antwerpse politie in het oog van de storm terecht, toen bleek dat enkele agenten illegalen verplichtten hun geld af te geven. Onder meer ‘den Albanees' (l.) zou vluchtelingen bestolen hebben.
KOS In maart 2016 kwam de Antwerpse politie in het oog van de storm terecht, toen bleek dat enkele agenten illegalen verplichtten hun geld af te geven. Onder meer ‘den Albanees' (l.) zou vluchtelingen bestolen hebben.

“Eén op de drie bij Antwerpse politie ziet iets door de vingers”

Enquête bij duizend medewerkers van politie Antwerpen

De Antwerpse politie kwam de voorbije jaren negatief in het nieuws met schandalen van agenten die illegalen afpersten en racistische commentaren deelden op sociale media. Volgens professor Jeroen Maesschalck, die samen met twee onderzoekers via een online enquête 1.044 medewerkers (39,8 % van het totaal) ondervroeg, komen uit dat onderzoek geen heel grote problemen met de integriteit van de Antwerpse politie aan het licht. Ernstige schendingen, zoals dure cadeaus aannnemen, te veel geweld gebruiken of onterecht vertrouwelijke informatie delen, komen zelden voor. Al blijft elk geval er één te veel natuurlijk.

Professor Jeroen Maesschalck (KU Leuven): “De resultaten tonen de perceptie van de medewerkers die de enquête hebben ingevuld. Om een echt volledig beeld te krijgen, zouden deze cijfers moeten samengelegd worden met andere cijfers, bijvoorbeeld over klachten van burgers, interne onderzoeken, ervaringen van vertrouwenspersonen of tuchtsancties.”

De onderzoekers zien geen indicaties van een zwijgcultuur binnen de Antwerpse politie. “Wie een collega iets fout ziet doen, zegt dat hij hem of haar daar meestal op aanspreekt.” De rechtstreekse dienstchef, meestal een hoofdinspecteur, kan medewerkers nog beter ondersteunen in het aanspreken als hij voldoende steun van de leiding krijgt.

Veel verleidingen

“Zeker in een stad als Antwerpen waar er voor politie permanent verleidingen zijn in horeca of bedrijfsleven, blijft waakzaamheid geboden. Meer controle en sancties is niet altijd het beste. De leiding moet zijn medewerkers beschermen tegen verleidingen en hen ondersteunen in het omgaan met lastige situaties.”

De politiemensen signaleren wel ruimere problemen zoals het onterechte ziekteverzuim (35,2 % ziet het af en toe bij zijn collega’s) of pesterijen door collega’s (18,6 % was al eens slachtoffer).

Wie een collega iets fout ziet doen, zegt dat hij hem of haar daar meestal op aanspreekt

Onderzoeker Jeroen Maesschalck

Professor Maesschalck: “Dat lijken misschien hoge scores maar deze cijfers liggen in de lijn van die van andere organisaties, al kan dit natuurlijk beter en blijft preventie heel belangrijk.”

Aanbevelingen

De Antwerpse politie is bezig de aanbevelingen van de enquête om te zetten in maatregelen. Woordvoerder Willem Migom: “Zo zijn er acties ondernomen om het leiderschap te versterken en is integriteit belangrijker geworden bij evaluaties van stagiairs. Het personeelsblad heeft dan weer extra aandacht aan de functie van vertrouwenspersonen, want die waren bij veel mensen niet goed gekend.”

Opvallendste conclusies

31 % van de medewerkers van de politie Antwerpen ziet wel eens feiten door de vingers omdat zij begrip hebben voor de burger.

10 % heeft het afgelopen jaar minstens één keer instructies zo strikt opgevolgd dat het onrechtvaardig werd voor burgers.

1,3 % maakte zelf het voorbije jaar minstens één keer een racistische opmerking tegen burgers.

2,7 % heeft minstens één keer een verdachte onder druk gezet zodat hij vlotter zou bekennen.

17,4 % aanvaardde het afgelopen jaar minstens één keer een korting in winkels of in horecazaken omdat hij of zij van de politie was.

18,6 % van de medewerkers voelde zich het afgelopen jaar minstens één keer gepest door een collega. In 13 % kwam het pestgedrag van een directe chef.

8,2 % zegt dat hij zich minstens één keer onterecht ziek heeft gemeld en 35,2 % meldt dat zijn collega’s zich af en toe onterecht ziek melden.

20,6 % probeerde minstens één keer de fouten van collega’s te verbergen voor een dienstchef.

1,3 % zegt weet te hebben van een collega die zich iets heeft toegeëigend dat hij bij een burger in beslag had genomen.

60 % zit tijdens het werk wel eens op internet voor privézaken.

9,7 % roddelt op sociale media wel eens over collega’s.

39 medewerkers hebben weet van een collega die een cadeau van meer dan € 25 in ontvangst heeft genomen tijdens het werk. Dat kan van burgers of firma’s zijn.

53 medewerkers hebben vertrouwelijke informatie gedeeld met familie of kennissen.

32 medewerkers hebben een overtreding door de vingers gezien omdat het familie of een kennis was.

13 medewerkers melden dat ze er bij een optreden buitensporig geweld is gebruikt.

2 De Oudaan, het kloppend hart van de Antwerpse politie.
photo_news De Oudaan, het kloppend hart van de Antwerpse politie.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer