In de Guldenvliesstraat in Berchem moeten trams door grote werken beurtelings over één spoor rijden.
Klaas De Scheirder In de Guldenvliesstraat in Berchem moeten trams door grote werken beurtelings over één spoor rijden.

18,2 miljoen voor nieuwe tramsporen

BROODNODIGE INVESTERINGEN DE LIJN IN VEROUDERDE INFRASTRUCTUUR

De Lijn investeert dit jaar 18,2 miljoen euro in de vernieuwing van de sporen en bovenleidingen in Antwerpen. Dat brengt onvermijdelijk hinder met zich mee, maar veel keuze is er niet. In december viel een verroeste paal om en in de premetro doen zich al te vaak stroompannes voor. Kortom, een broodnodige inhaalbeweging.

Alles samen trekt bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) 37,5 miljoen euro uit om de spoorinfrastructuur in Antwerpen, Gent en aan de kust te verbeteren. Aangezien Antwerpen veruit de meeste kilometers sporen telt, loopt de metropool weg met de helft van dat bedrag. "Een deel van de geplande werken wordt nog dit jaar aanbesteed, de rest volgend jaar", zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder bij De Lijn. "We werken nu aan een inventaris en willen tegen de zomer een plan van aanpak uitrollen."


De spoorvervangingen zijn goed voor 9,9 miljoen euro. Grootste slokop zijn de Brederodestraat en het stuk Theunisbrug-Duvelsplein in Merksem (beide 2 miljoen). Verder zijn er de Ter Heydelaan in Deurne (1,7 miljoen) en de Cogels-Osylei in Berchem (1 miljoen). Ook op het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Belgiëlei en de brug bij het Sportpaleis gaat een aannemer aan de slag.

Guldenvliesstraat

Momenteel zijn er grote werken bezig in de Guldenvliesstraat in Berchem. Trams moeten er beurtelings over één enkel spoor rijden. "In april begint de heraanleg van de Herentalsebaan in Deurne. De tram kan er helemaal niet meer rijden tussen het Mestputteke en de Florent Pauwelslei. Dat lossen we op met pendelbussen."

Paal omgevallen

De vernieuwing van bovenleidingen kost 8,3 miljoen euro. We mogen werken verwachten in de Populierenlaan, Antwerpsestraat, Diksmuidelaan, Schotensesteenweg, Desguinlei en Berthoutstraat. Een apart budget van 1 miljoen per jaar is er voor een grondig onderhoud van de premetro. Die liet het de voorbije winter tot grote frustratie van reizigers wel eens afweten. Volgens Van de Vreken blijven de trams tijdens de werken gewoon rijden.

Wél geïnvesteerd

Dat De Lijn schromelijk tekortgeschoten zou zijn in het onderhoud van zijn tramnet, klopt volgens Van de Vreken niet.


"De voorbije zeven jaar gaven we in Vlaanderen gemiddeld 23 miljoen euro per jaar uit aan sporen, signalisatie en bovenleidingen, investeringen inbegrepen. Antwerpen kreeg in 2016 zelfs 65 procent van alle geld. Het is wel zo dat we ons vroeger vooral focusten op herstellingen, terwijl we nu het accent gaan leggen op het voorkómen van problemen."


Vakbondsman Jo Van der Herten (ACV) is kritisch. "Zo'n paal die omvalt: onrustwekkend. Stel je voor dat daar net volk voorbijloopt. Ik hoor waaien dat er de voorbije jaren geld voor onderhoud naar tramverlengingen is doorgeschoven. Ben je al eens op Linkeroever geweest? Kijk naar de sporen: je ziet serieuze verzakkingen. Er is echt wel werk aan de winkel."

Lees meer