Voor het eerst verkoopt AG VESPA wooneenheden via een erfpachtformule: project Falconpoort.
AG VESPA – Bart Gosselin Voor het eerst verkoopt AG VESPA wooneenheden via een erfpachtformule: project Falconpoort.

AG VESPA verkoopt voor het eerst woningen via erfpacht: “Begininvestering is aanzienlijk lager”

Voor het eerst zal AG VESPA wooneenheden via een erfpachtformule verkopen. Het gaat over het project Falconpoort, met drie stadswoningen. De koper betaalt in eerste instantie enkel voor de constructies, niet voor de grond. Daardoor is de begininvestering voor de koper aanzienlijk lager, na tien jaar is er ook een aankoopoptie voor de grond.

Met drie woningen in een binnengebied aan het Falconplein gaat AG VESPA na of er op de markt interesse is voor de formule van erfpacht, die een alternatief vormt voor een klassieke verkoop. Het voordeel bij erfpacht is dat de kandidaat-koper de grond niet meteen moet kopen, waardoor de begininvestering aanzienlijk lager uitvalt dan bij een klassieke verkoop. De betaling is daarbij ook meer gespreid, omdat de koper het erfpachtrecht gedurende 27 jaar krijgt, met de optie om vanaf het tiende jaar de grond bij aan te kopen.  Door de aankoop van de grond wordt de erfpachter uiteindelijk eigenaar van de woning en de bijhorende grond.

Pilootproject

“Een dergelijke formule moet het voor meer mensen mogelijk maken om een kwalitatieve woning in het stadscentrum aan te kopen”, zegt Fons Duchateau, schepen voor Wonen en voorzitter van AG VESPA. “Omdat de erfpachter vandaag de grond niet koopt, is zijn begininvestering aanzienlijk lager en beschikt hij toch over een volledig afgewerkte nieuwbouwwoning, in het centrum van Antwerpen. We maken vandaag ook de afspraak dat de erfpachter vanaf het tiende jaar dat de erfpachtovereenkomst loopt de grond erbij kan aankopen aan de verkoopprijs die we nu al afspreken, en welke, afhankelijk van de gekozen woning tussen de 76.085 euro en 87.836 euro bedraagt. Die grondwaarde wordt wel geïndexeerd en komt bovenop de jaarlijkse erfpachtvergoeding. Indien dit pilootproject een succes blijkt, zal AG VESPA mogelijk meer van dergelijke projecten uitrollen.”

De kandidaat-erfpachter betaalt bij aanvang van het erfpachtrecht enkel een éénmalige vergoeding (= canon) voor de constructie en vervolgens een jaarlijkse canon voor de grond. Er kan een bod uitgebracht worden op die eenmalige canon van de drie woningen van Falconpoort: voor de nieuwbouwwoningen van 121m², 167m² en 203m² zijn de minimumbedragen voor dat bod bepaald op 182.915, 194.921 en 211.164 euro, exclusief BTW. Daarnaast betaalt de erfpachter jaarlijks een vergoeding voor het gebruik van de grond. Afhankelijk van de gekozen woning bedraagt die tussen 1.331 euro en 1.537 euro exclusief BTW.

Lees meer