Agent in cel voor poging vergiftiging

SPOREN VAN WHITE SPIRIT IN DRINKBEKER BEJAARDE AANGETROFFEN

Een 85-jarige vrouw beschuldigt haar gewezen buurman van een poging tot vergiftiging. Hij zou uit zijn op haar erfenis. De vrouw woont in een rusthuis in de Rupelstreek. Daar komt haar vroegere buurman, een inspecteur van de Antwerpse lokale politie, geregeld op bezoek. Volgens de vrouw heeft hij getracht haar met white spirit te vergiftigen.

De 38-jarige politieman zit sinds 16 juni in de gevangenis. Die dag werd hij gearresteerd na een melding van het rusthuis waar de 85-jarige vrouw verblijft. De bejaarde vrouw voelde zich niet goed en beweerde tegenover het personeel dat haar mantelzorger had geprobeerd haar te vergiftigen. Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald hulp biedt aan een zorgbehoevende. Mantelzorgers zijn meestal nabije familieleden. Is er geen familie dan kan een buitenstaander die taak op zich nemen. In dit geval gaat het om de 38-jarige politieman die jarenlang de buurman was van de bejaarde vrouw. De politieman verhuisde wel, maar bleef de vrouw bezoeken en voor haar zorgen ook toen zij in het rusthuis werd opgenomen.


De jongste maanden verslechterde de relatie tussen de politieman en de bejaarde vrouw. Zij beweerde onder druk te zijn gezet om hem een aanzienlijke som geld te schenken en hem als begunstigde in haar testament op te nemen. Bovenop kwamen veertien dagen geleden de beschuldigingen van poging tot vergiftiging. De politieman zou een verdachte stof in de drinkbeker van de vrouw gemengd hebben.

Rusthuis

De moordbrigade van de federale politie heeft het onderzoek in handen. Er zijn huiszoekingen uitgevoerd in de kamer in het rusthuis, bij de politieman thuis en op zijn werk. Volgens onze bronnen zijn in een drinkbeker bij de bejaarde vrouw sporen van white spirit aangetroffen. White spirit tast de ingewanden aan en kan dodelijke gevolgen hebben.

Dementie

De ouders van de politieman zijn overtuigd dat het gerechtelijke onderzoek één grote vergissing is.


"Onze zoon is volledig onschuldig. Na al wat hij voor die buurvrouw heeft gedaan, beschuldigt zij hem nu van van alles en nog wat. Die vrouw heeft een psychiatrisch verleden. De jongste maanden kreeg zij meer en meer last van dementie. Voor onze zoon is deze aanklacht en opsluiting verschrikkelijk."


Het rusthuis in de Rupelstreek waar de bejaarde vrouw samen met een tachtigtal gasten verblijft, meent correct gehandeld te hebben.


"Als mantelzorgers bij onze residenten komen, gaan wij ervan uit dat zij de beste bedoelingen hebben. Ook in deze zaak beschuldigen wij niemand. Onze eerste zorg is onze 85-jarige residente. Wij vangen haar zo goed mogelijk op. Zij krijgt ook slachtofferhulp."


Het Antwerpse parket wenste, op verzoek van de onderzoeksrechter, geen toelichting te geven bij dit gerechtelijke onderzoek.

Lees meer