Op Linkeroever zijn de werken aan de Oosterweelverbinding al volop aan de gang.
Kristof Pieters Op Linkeroever zijn de werken aan de Oosterweelverbinding al volop aan de gang.

Antwerpen wil werkzaamheidsgraad drastisch omhoog: “22.000 extra mensen aan de slag binnen de 5 jaar”

De Antwerpse werkzaamheidsgraad moet de komende vijf jaar drastisch omhoog, van 64,2 naar 70 procent. Dat hebben de stad Antwerpen en VDAB vastgelegd in de nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De Oosterweelwerken moeten een cruciale rol spelen in het behalen van die doelstelling. “Elk jaar moeten 180 Antwerpse werkzoekenden op de Oosterweelwerven aan de slag.”

Het gaat al om de derde versie van de samenwerking tussen de stad Antwerpen en VDAB, de vorige dateerde uit 2008. De focus komt meer dan ooit te liggen op het activeren van laaggeschoolde jongeren, maar de partners willen ook op zoek naar de vele inactieven die niet ingeschreven zijn als werkzoekend, zeker in gezinnen waar helemaal niemand werkt.

Vlaams minister van Economie, Werk en Sociale Economie Hilde Crevits (CD&V) kwam de ambitieuze doelstellingen van de stad en de VDAB maandag mee rugdekking geven. “De samenwerking tussen de VDAB als regisseur en de stad als zeer nabij de mensen is cruciaal”, aldus Crevits. “We willen tegen 2025 de werkzaamheidsgraad in Antwerpen optrekken van 64 naar 70 procent. Daarvoor moeten er 22.000 mensen extra aan de slag. Dat is al één vijfde van wat de doelstelling in Vlaanderen is en toont dus het belang van Antwerpen aan. Antwerpen zal de komende jaren ofwel de motor, ofwel de achilleshiel van onze arbeidsmarkt worden en ik wil er alles aan doen opdat het de motor zou zijn.”

Maatwerk

Antwerpen en de VDAB willen meer maatwerk leveren voor werkzoekenden en inactieven die tot kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt behoren, zoals langdurig werklozen, ouderen, laaggeschoolden, mensen met een arbeidsbeperking en mensen van allochtone origine en/of met een taalachterstand. “Meer dan de helft van de werkzoekenden behoort tot minstens twéé van die groepen”, zegt Antwerps schepen van Werk en Economie Claude Marinower (Open Vld). “Er zijn al veel instrumenten beschikbaar om mensen te activeren, maar het moet meer coherent en inclusief worden aangepakt.”

Een van dé sleutels tot het behalen van de doelstelling van 70 procent procent werkzaamheidsgraad ligt volgens de stad Antwerpen en VDAB in grote infrastructuurwerken zoals de Oosterweelverbinding en de leefbaarheidsprojecten langs de Ring. Daarvoor zijn naar schatting 2.100 bouwvakkers nodig.

Antwerpen zal de komende jaren ofwel de motor, ofwel de achilleshiel van onze arbeidsmarkt worden en ik wil er alles aan doen opdat het de motor zou zijn

Minister Hilde Crevits

VDAB is momenteel, samen met Lantis (de bouwheer van Oosterweel, red.), Talentenwerf en de stad Antwerpen, volop bezig met een goed zicht te krijgen op de opportuniteiten die Oosterweel biedt op het gebied van werkgelegenheid. “Uiteraard zoekt de bouwsector veel volk”, zei de woordvoerder van VDAB dit najaar in onze krant. “Vermits de Oosterweelwerf er voor jaren ligt, is het ideaal om werkkrachten ‘op te schalen’. Van bouwhulp naar ploegbaas of kraanman bijvoorbeeld. We werken al goed samen met verschillende scholen om jongeren naar zulke jobs te begeleiden. 

Volgens VDAB zijn er op de Oosterweelwerf ook andere profielen nodig. “Denk bijvoorbeeld jobs in de catering- en bewakingssector. Dat zijn jobs die snel ingevuld kunnen worden, omdat de opleidingen minder lang duren.”

Lees meer