District en stad bereiken compromis over 'rode loper'

Een onderdeel van de plannen voor fietsveiligheid is de zogenaamde 'rode loper', een parallelweg voor de Turnhoutsebaan. De stad en het district Borgerhout zijn uiteindelijk toch tot een consensus gekomen. De rode loper wordt volgens de plannen van de stad uitgewerkt.


"Wij gaan dat besluit goedkeuren. Wij hadden liever een fietsstraat gewild, maar de keuze is gemaakt. De schepen heeft in ruil beloofd om de zone 30 daar, het sluipverkeer en het foutparkeren duchtig aan te pakken en extra controles te voorzien," vertelt districtsvoorzitter Stephanie Van Houtven. (sp.a).

Turnhoutsebaan

Daarnaast werd er ook een plan van aanpak op papier gezet over de Turnhoutsebaan. "Wij zullen ons als stad mee onze schouders zetten onder dit dossier en dat samen met het district bij het Vlaams Gewest brengen", zegt schepen Kennis daarover. (NBA)

Lees meer