Johan Peeters: "Gratis hulp voor zwangere OCMW-klanten"

OCMW-raadslid Johan Peeters (sp.a) vraagt dat zwangere OCMW-klanten opnieuw een beroep kunnen doen op de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen. Het OCMW schrapte die automatische medische waarborg vorig jaar.


Peeters stelde zijn vraag bij de bespreking van de jaarrekening 2016, die uiteindelijk werd goedgekeurd. "Onze partij is voor de efficiënte besteding van belastinggeld. Maar wie hulp nodig heeft, mag daarvan niet het slachtoffer worden. En al zeker niet met een overschot van 22 miljoen euro op de jaarrekening. Daarom moeten zwangere klanten tot de eerste maanden na de bevalling net als vroeger gratis medische hulp krijgen."


OCMW-raadslid Marco Laenens (N-VA): "De oppositie gooit diverse zaken op een hoop. OCMW-klanten die extra zorg niet zelf kunnen betalen, zullen we altijd tot de laatste cent helpen. Wie illegaal in ons land verblijft en zwanger is - en dus niet bij een ziekenfonds is aangesloten - betaalt ook niets extra. Maar voor mensen die een leefloon ontvangen en wél in staat zijn om een extra medische factuur te betalen, komen we niet tussen. We bekijken het geval per geval."


(PHT)

Lees meer