De Kipdorpvest, waar ook de voormalige Ancienne Belgique gevestigd was.
Laenen De Kipdorpvest, waar ook de voormalige Ancienne Belgique gevestigd was.

Kipdorpvest in 2021 op de schop: “Straat zal flink vergroenen”

De Kipdorpvest, die parallel loopt met de Frankrijklei, gaat begin 2021 op de schop. De riolering is aan vervanging toe en het district Antwerpen maakt van die gelegenheid gebruik om de straat opnieuw aan te leggen. Ook de Van Cuyckstraat wordt aangepakt.

De ontwerpers van de dienst Stadsontwikkeling tekenden een eerste concept voor de heraanleg. Het ontwerp gaat uit van een woonstraat, zoals nu: rijbaan, parkeervakken en voetpaden. Volgens het concept zal de Kipdorpvest ook flink vergroenen: verspreid over de lengte van de straat komen er ruim twintig bomen. 

De stoepen worden breder gemaakt, wat het comfort voor voetgangers zal verhogen. De rijbaan zal dan weer smaller ogen, door de parkeerstroken en bomen over de hele lengte. Er komen zones voor laden en lossen én mindervalideplaatsen. Het kruispunt met Hopland zal ook verhoogd worden en in beide delen van de Kipdorpvest komt een verkeersplateau om de snelheid te remmen. 

Nieuwe bomen

Tegelijk met de Kipdorpvest wordt ook de Van Cuyckstraat aangepakt. Die zal ingericht worden voor verkeer in twee richtingen. Er zal aan één zijde van de straat geparkeerd mogen worden, aan de andere kant niet. In de Van Cuyckstraat komen vier nieuwe bomen. 

De start van het project is voorzien voor begin 2021 en zal in totaal ongeveer een jaar duren. De werken zullen in verschillende fases uitgevoerd om zo de hinder tot een minimum te beperken.

Op 25 juni organiseerde het district Antwerpen een inspraakmoment, waar verschillende vragen werden gesteld en opmerkingen werden gemaakt. Daarmee gaan de ontwerpers terug aan de slag en maken ze een voorontwerp voor de heraanleg waarin de grote lijnen vastgelegd worden. Dat voorontwerp wordt dan nog eens aan de buurt gepresenteerd voor eventuele (kleinere) aanpassingen, waarna het definitief ontwerp er zal komen.

1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Jack Dereder

    Ik zie weinig communicatie en transparantie over het budget van al deze werken in Antwerpen. Hoeveel wordt er geleend om dit te betalen en hoeveel risico werd in rekening gebracht bij een eventuele rente stijging?

Lees meer