Illustratiebeeld.
Joel Hoylaerts / Photo News Illustratiebeeld.

Lage-emissiezone wordt strenger, registratie van auto soepeler: “Tot 30 dagen na boete registreren”

Op 1 januari 2020 worden de regels voor de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen strenger. Sommige voertuigen die nu nog wel de zone mogen binnenrijden, mogen dat vanaf volgend jaar niet meer. Daarnaast is er vanaf 1 januari een soepelere registratieregeling voor bestuurders die zich niet of laattijdig registreerden maar van wie het voertuig wel in aanmerking komt voor registratie.

De euronorm van een voertuig bepaalt of het de LEZ binnen mag of niet. Vanaf 1 januari 2020 moeten dieselvoertuigen voldoen aan euronorm 5 of hoger, benzinevoertuigen aan euronorm 2 of hoger. Diesels met euronorm 4 komen, bij wijze van overgang, nog in aanmerking voor een tijdelijke toelating tegen betaling. De andere voertuigen kunnen enkel gedurende een beperkt aantal dagen met een dagpas de LEZ binnenrijden.

Vrijstelling

Sommige bestuurders die de Antwerpse lage-emissiezone willen binnenrijden, moeten hun voertuig registreren. De stad maakt het voor hen nu mogelijk om hun wagen alsnog te registreren indien ze dat niet tijdig deden. “De registratie moet in principe binnen een dag na het betreden van de zone gebeuren”, klinkt het bij de stad. “Zonder deze registratie kan bij de ANPR-controle niet gecontroleerd worden of het voertuig toegelaten is of niet. Het gaat bijvoorbeeld over voertuigen die over een betere euronorm beschikken dan afgeleid kan worden van het inschrijvingsbewijs, over voertuigen van personen met een handicap die in aanmerking komen voor een vrijstelling of over buitenlandse voertuigen die voldoen aan de toegangsvoorwaarden maar nog niet in de LEZ-databank zijn opgenomen.”

Boete ongedaan maken

Voertuigeigenaars die met dergelijke wagen de LEZ binnenrijden en zich niet tijdig of niet registreren, ontvangen een brief met geldboete van 150 euro in de bus, maar krijgen nu de mogelijkheid om binnen de bezwaartermijn van 30 dagen hun voertuig te registreren. Zo maken ze de geldboete ongedaan. Voor die laattijdige registratie wordt wel een retributie van 75 euro aangerekend. Die dient als vergoeding voor het bijkomend administratief werk omwille van de laattijdige registratie.

Soepelere regels

Voor voertuigen die de LEZ enkel binnen mogen met een tijdelijke toelating tegen betaling of een LEZ-dagpas zijn de regels al soepeler sinds september van dit jaar. “Een tijdelijke toelating en een dagpas kunnen sindsdien aangekocht worden tot de dag na het binnenrijden van de zone in plaats van tot op de dag van het binnenrijden zelf. Deze versoepeling maakt mogelijk dat automobilisten die minder vertrouwd zijn met de lage-emissiezone en al binnengereden zijn zich toch nog in regel kunnen stellen”, besluit de stad.

4 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • René De Belder

    Als we met onze wagen niet meer in de steden mogen wegens LEZ, dan wil ik wel minder verkeersbelasting betalen. Wie spant er mee een proces aan tegen die pest maatregel, we betalen al extra voor onze brandstof

  • Paul Verbraeken

    Lez is een taks op een taks en dat is niet wettelijk. Dat is machtsmisbruik want als je betaalt mag je wel binnen

Lees meer