2 Fernand Huts
Laenen Fernand Huts

Luc Van der Kelen over Fernand Huts en de kunstenaars: “De artiest wordt een straatbedelaar”

O wee de ondernemer die wil investeren in cultuur in zijn stad. Slecht zal het hem vergaan. Ik heb het over Fernand Huts, de CEO van Katoen Natie, wie anders. Straks wordt hij 70 maar dat zet geen rem op zijn plannen. Allerminst.

Zeer binnenkort, nog voor het grote Museum voor Schone Kunsten na tien jaar klaar zal raken, wil Fernand aan Park Spoor Noord zijn eigen museum openen met zijn eigen Cobra-collectie, een avant-garde kunstrichting uit het midden van de vorige eeuw. Het zou er wel eens zwart kunnen lopen van de bezoekers uit vele hoeken van de wereld, eens we verlost zullen zijn van het coronavirus.

Tot daar het goede nieuws. Apache, online blad voor onderzoeksjournalistiek, meldt nu dat de stedenbouwkundige ambtenaar van ’t stad dat niet ziet zitten, omdat de gebouwen waar het museum moet komen, niet geheel volgens de regels van de ruimtelijke ordening verbouwd worden.

Als de bevoegde ambtenaar van stedenbouw een advies formuleert, wordt verondersteld dat de burgemeester, in casu Bart De Wever, dat zal volgen. Maar dat deed de burgemeester gelukkig niet, wat overigens zijn goed recht is. Hij keurde de bouwvergunning goed. Daar zullen we nog van horen, zeker weten.

Nochtans kan de cultuursector in Antwerpen (en elders in Vlaanderen) enige hulp, zoals een nieuw prestigieus museum, goed gebruiken. Antwerpen wordt gevormd door drie belangrijke elementen: haven met industrie, diamant, cultuur. De haven zorgt voor de jobs, de diamant voor de centen, de cultuur voor de internationale uitstraling. In de wereld is dat een unieke combinatie van verleden en moderniteit.

Eigen boontjes doppen

Een man als Huts, die in onze regio en elders in de wereld, voor enkele tienduizenden jobs heeft gezorgd, is onafhankelijk genoeg om zijn eigen boontjes te doppen. Maar de burgemeester moet als historicus begrijpen dat ook het welbevinden van een stad en haar burgers een essentieel element is voor haar leefbaarheid. Theater, concerten, festivals, musea, zorgen daar voor. Ze hebben trouwens een groter financieel belang voor de stad dan de meeste mensen denken. Een vergelijking met grote Duitse steden zou dat duidelijk kunnen maken. Die hebben een cultuurbudget dat het Vlaamse overtreft.

Het is daarom extra jammer dat de cultuur twee keer moet betalen, één keer omwille van de besparingen en nog eens omwille van corona. Het Volksbelang, oudste tijdschrift van het land, wijst op de balans voor dit jaar: 360 premières gemist, 2.600 speeldagen geannuleerd, 170 tentoonstellingen geschrapt, 200 miljoen verlies, 80.000 jobs in gevaar. Maar waar blijft de hulp van de Vlaamse regering? Alle sectoren krijgen dat. Wat heeft de cultuur misdaan ? Voor de Vlaamse overheid met haar gunstige vertrekbasis is dat financieel veel minder problematisch dan voor de federale.

In tijden van economische neergang dreigt de artiest zo een straatbedelaar te worden. Laat Vlaanderen zijn kunstenaars beter behandelen dan dat.

2 Luc Van der Kelen.
Benoit De Freine Luc Van der Kelen.

Lees meer