2 De ravage na de ontploffing op de Paardenmarkt was enorm.
De Roeck De ravage na de ontploffing op de Paardenmarkt was enorm.

Onderzoek tegen sp.a-raadslid na perslek

VERTROUWELIJKE INFO LEKT UIT NA ONTPLOFFING OP PAARDENMARKT

Het Antwerpse parket onderzoekt een "schending van beroepsgeheim" door politicus Johan Peeters (sp.a). Hij zou vertrouwelijke informatie over de slechte staat van de ontplofte huizen op de Paardenmarkt naar de pers hebben gelekt. Peeters is recent ondervraagd en wacht af of het parket de aanwijzingen zwaar genoeg vindt om hem voor de rechtbank te vervolgen.

De ontploffing van drie huizen op de Paardenmarkt op 15 januari kostte het leven aan twee bewoners. De dag nadien kloegen bewoners al over de slechte staat van het gebouw en de gevaarlijke gas- en elektriciteitsleidingen. Burgemeester Bart De Wever kwam in het midden van de storm terecht toen enkele kranten schreven dat zijn dienst Woontoezicht te laks had gereageerd. Medewerkers van het OCMW die in de Paardenmarkt op huisbezoek waren geweest, schreven in hun verslag: "Huis in zeer slechte staat, vochtplekken, opengebroken plafond en ontbrekend glas." De dienst Pandtoezicht vond een controle 'niet prioritair', onder meer omdat het aantal controleurs op de dienst in 2017 was gedaald van 12 naar 4.


De N-VA zat verveeld met het perslek. Hoe kon die vertrouwelijke informatie uit OCMW-verslagen in de krant zijn geraakt? De verdenking viel al gauw op OCMW-raadslid Johan Peeters. Hij heeft toegang tot die verslagen, omdat hij mee beslist of iemand een leefloon of een huurwaarborg krijgt van het OCMW. Peeters bracht al eerder OCMW-dossiers in de pers en/of lanceerde klachten tegen OCMW-voorzitter Duchâteau bij de provinciegouverneur. Zo haalde hij bijvoorbeeld de uitbesteding van de daklozenopvang aan privé-firma G4S Care onderuit.

2 Sp.a'er Johan Peeters.
Laenen Sp.a'er Johan Peeters.

Klacht

Deze keer sloeg OCMW-voorzitter Fons Duchâteau (N-VA) terug en diende een klacht in tegen Peeters wegens schending van het beroepsgeheim. Het parket speelde de klacht door aan de federale gerechtelijke politie. Speurders hebben alle betrokkenen intussen ondervraagd. Drie medewerkers van het OCMW die de verslagen over de Paardenmarkt opstelden, zeggen niets met het perslek te maken te hebben.

Dossiers

Volgens Digipolis, het computerbedrijf van de stad, heeft ook Johan Peeters de dossiers over de Paardenmarkt geconsulteerd de dagen na de ontploffing. Peeters is eveneens door de politie ondervraagd. Hij ontkent dat hij de informatie naar de pers zou gelekt hebben. Zijn partijgenote Monica De Coninck gebruikte de info wel om burgemeester De Wever aan te pakken op de gemeenteraad. De Coninck heeft zelf geen toegang tot de OCMW-verslagen.


Het opsporingsonderzoek van de politie is afgerond. De bal ligt nu in het kamp van de Antwerpse procureur. Hij moet beslissen of er voldoende aanwijzingen van schuld zijn om Johan Peeters te vervolgen voor "schending van het beroepsgeheim."


Johan Peeters (sp.a) wil niet reageren zolang de zaak nog hangende is bij het gerecht. De vraag is of het dossier nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zal worden afgehandeld.

Lees meer