Renovatie opleidingsschip officieel

Na veel vijven en zessen kan er overgegaan worden tot de renovatie van het opleidingsvaartuig MS Themis II van de Scheepvaartschool. Er komt een brandblusinstallatie in de machinekamer, de isolatie wordt vernieuwd en de badkamers krijgen een upgrade. Ook het ventilatiesysteem zal worden aangepakt.


Kapitein Yves Goossens, de algemeen directeur van DAB VLOOT en Danielle Van Ast, de algemeen directeur van GO! Scholengroep Antwerpen ondertekenden plechtig de overeenkomst die de onderhoudswerken aan het opleidingsvaartuig MS Themis II bekrachtigde. Ook de komende jaren zullen de leerlingen van GO! De Scheepvaartschool gebruik kunnen maken van hun opleidingsschip. Er werd in juli een akkoord gevonden om de renovatiekosten te delen tussen de beleidsdomeinen Onderwijs en Mobiliteit. Met de toegekende 232.000 euro kunnen de noodzakelijke herstellings- en verbeteringswerken worden uitgevoerd, zodat GO! De Scheepvaartschool opnieuw over een volwaardig opleidingsschip voor de binnenvaart zal beschikken. DAB VLOOT, de rederij van de Vlaamse Overheid, zal optreden als projectcoördinator. "De meeste betrokkenen wilden dat de Themis II al opnieuw zou varen in september. Het zal helaas iets langer duren. De werken moeten grondig voorbereid worden, openbare aanbestedingen vragen tijd, er moet een geschikte werf gereserveerd worden en nog zo veel meer. Onze leerlingen zullen actief betrokken worden bij de voorbereidingen. Ook die voorbereidende fases bieden heel veel leerkansen," vertelt Roel Buisseret, directeur van GO! De Scheepvaartschool. (ADA)

Lees meer