2 Schoonselhof, Antwerpen
Photo News Schoonselhof, Antwerpen

Schapen houden binnenkort Antwerpse begraafplaats Schoonselhof proper

Schrik niet als u binnenkort op de bekende Antwerpse begraafplaats Schoonselhof op een kudde grazende schapen stoot. Vanaf april of mei zullen 150 Kempische heideschapen er de grachtkanten begrazen. Momenteel gebeurt het onderhoud nog door lawaaierige machines. “Door schapen in te zetten dragen we op een duurzame manier bij tot een beter en ecologisch beheer van het Schoonselhof”, zegt het stadsbestuur. 

De uitgestrekte parkbegraafplaats Schoonselhof in het Antwerpse district Hoboken telt ongeveer acht kilometer aan grachtkanten die momenteel machinaal onderhouden worden. Dit is een tijdrovende taak. Bovendien beschadigen de maaimachines soms de wortels van de bomen in de lanen en verdichten ze de ondergrond.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een opmerkelijk alternatief voor het onderhoud gevonden: schapen. Vanaf april of mei dit jaar zal een kudde heideschapen van de Antwerpse stadsherder de grachtkanten - ze komen dus niet op de grafperken - begrazen, waardoor het machinaal beheer overbodig wordt. Er zal telkens een perceel rondom een gracht afgebakend worden met een verplaatsbare schrikdraad en de kanten daarbinnen worden dan kort en intensief begraasd. Wanneer de grachtkanten zijn afgegraasd, wordt het perceel verplaatst.

Het Schoonselhof is een plaats waar mensen komen rouwen of stilte zoeken. Onderhoudswerken met machines kunnen dat verstoren

Schepen Fons Duchateau

“De grachtkanten in het Schoonselhof lenen zich uitstekend voor de begrazing met schapen”, zegt schepen Fons Duchateau (N-VA), bevoegd voor groen en stads- en buurtonderhoud. “Het is veel beter voor het milieu en bovendien is het niet duurder dan een machinaal beheer. Bovendien is het Schoonselhof een plaats waar mensen komen rouwen of stilte zoeken. Onderhoudswerken met machines kunnen dat verstoren. Er is extra aandacht voor het welzijn van de dieren. De herder controleert dagelijks de kudde en zorgt voor een vlak gedeelte waar de schapen kunnen rusten.”

De begrazing door de schapen levert volgens Duchateau heel wat voordelen op. “Het verhoogt de biodiversiteit en zorgt voor een gevarieerde kruidlaag langs de grachten. Uitheemse invasieve planten en te hoge planten of struiken die de grachtkanten overwoekeren, worden teruggedrongen. Bovendien beschadigen de schapen de ondergrond niet. Zo is een duurzaam en ecologisch beheer van de grachtkanten mogelijk.”

Antwerpse Père Lachaise

Het initiatief om schapen in te zetten kadert in het engagement van het stadsbestuur om het Schoonselhof - ook wel eens het Antwerpse Père Lachaise genoemd - aantrekkelijker te maken voor Antwerpenaars én toeristen. “We beseffen te weinig hoe mooi ons funerair erfgoed wel is. Ik wil er deze legislatuur meer aandacht op vestigen”, aldus schepen Duchateau. 

Onlangs nog riep Duchateau Antwerpenaars op om ‘verlaten’ graven in bruikleen te nemen.  Meer dan zesduizend grafmonumenten liggen er immers ongebruikt bij op de stedelijke begraafplaatsen. 

2 De schapen van de Antwerpse stadsherder Lukas Janssens aan het werk langs het Albertkanaal in Oelegem.
RV/De Antwerpse Stadsherder De schapen van de Antwerpse stadsherder Lukas Janssens aan het werk langs het Albertkanaal in Oelegem.

Lees meer