School Sint-Jozef krijgt 5.500 euro

Met een toelage van 5.500 euro wil het stadsbestuur het vernieuwend schoolproject van Sint-Jozef OV4 ondersteunen. De instelling biedt secundair onderwijs aan leerlingen die door hun lichamelijke, motorische beperkingen of autismespectrumstoornis niet in een gewone school terechtkunnen. Twee jaar geleden startte Sint-Jozef OV4 met een nieuw project. Bedoeling is de talenten van jongeren maximaal te ontplooien. Daarvoor wordt samengewerkt met partners uit de culturele en welzijnssector. Concreet kwamen er projecten met theater luxemburg, MFC Sint-Jozef en De Ploeg vzw. De stad kent jaarlijks subsidies toe aan onderwijsvernieuwende projecten. In 2018 gaat het om 140.000 euro. (PHT)

Lees meer