Schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws.
Joel Hoylaerts / Photonews Schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws.

Ssst, hier is een stilteplan van kracht: stad Antwerpen bundelt acties om hinderlijk lawaai te weren tegen 2030

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een ‘stilteplan’ goedgekeurd. Het plan bundelt maatregelen om het geluidsniveau in de stad naar beneden te halen. Het komend jaar komen er bijvoorbeeld geluidsschermen langs de E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout en langs de A12 ter hoogte van wijk Schoonbroek in Ekeren.

“Dat vervuilde lucht slecht is voor de gezondheid, weten we allemaal, en er is terecht veel aandacht voor”, zegt schepen voor Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a). “Minder geweten is dat ook lawaai gevolgen heeft voor onze gezondheid. Chronische blootstelling aan geluidshinder zorgt voor verschillende negatieve gezondheidseffecten zoals stress, hoge bloeddruk, hartklachten, leerproblemen en slaapstoornissen.”

We streven ernaar dat tegen 2030 geen enkele Antwerpenaar nog langdurig wordt blootgesteld aan omgevingslawaai hoger dan 70 decibel

Schepen Tom Meeuws

De stad Antwerpen wil daar nu iets aan doen en heeft een ‘stilteplan’ klaar. Daarin worden maatregelen gebundeld om het geluidsniveau naar beneden te krijgen. Tom Meeuws: “We streven ernaar dat tegen 2030 geen enkele Antwerpenaar nog langdurig wordt blootgesteld aan omgevingslawaai hoger dan 70 decibel, dat is het geluid van zeg maar een stofzuiger. Om deze doelstelling te bereiken, moeten tegen 2024 alle acties uit het actieplan uitgevoerd of in uitvoering zijn.”

Geluidsschermen

De stad gaat de knelpunten met geluidsniveaus hoger dan 70 decibel in woonzones prioritair aanpakken. Dit zal gebeuren door het aanleggen van stille wegdekken, doordachte straatontwerpen of het bouwen van geluidsschermen of overkappingen. De stad werkt hiervoor samen met de Vlaamse overheid. Schepen Meeuws: “Zo zullen er het komende jaar geluidsschermen worden geplaatst langs de E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout en langs de A12 ter hoogte van wijk Schoonbroek in Ekeren. De stad zal ook een aanvraag indienen bij het Vlaamse Gewest voor de plaatsing van geluidsschermen langs de A12 ter hoogte van Berendrecht en Zandvliet.”

Nog in het ‘stilteplan’ van de stad: de realisatie van stilteplekken. “Het kan gaan om parken, maar ook om private of gedeelde binnentuinen of verkeersarme pleinen. Er komt de komende jaren een campagne om de stille stukjes stad bekend te maken en in de verf te zetten”, aldus Meeuws.

Kinderdagverblijven

Bij het inplanten van nieuwe scholen en kinderdagverblijven gaat de stad Antwerpen de komende jaren ook bijzondere aandacht besteden aan het geluidsniveau. “Er zullen speciale normen worden toegepast”, zegt Meeuws. “De laatste vrije ruimtes die in de stad nog beschikbaar zijn, bevinden zich vaak in de buurt van belangrijke wegen met hoge geluidsniveaus. Om de leefkwaliteit in nieuwe stadsontwikkelings- of stadsvernieuwingsprojecten te waarborgen, moeten van bij de ontwerpfase maatregelen genomen worden om de geluidshinder daar te beperken.”

De stedelijke acties uit het ‘stilteplan’ zullen tijdens de huidige bestuursperiode worden uitgevoerd. Tussentijds zullen de acties en de resultaten regelmatig geëvalueerd worden. Het plan moet wel nog worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

2 reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.
  • Veerle Dewil

    Niet belangrijk wie met de eer gaat lopen, als het maar gebeurd..wij willen de geluidschermen nu....

  • Willy Slachmuylders

    Bart De wever heeft dat verleden jaar al in zijn programma staan ! Vijgen na Pasen Meeus !

Lees meer