Van links naar rechts: Ignace Vercauteren, Jean Marc Guessou, Sofie Detaille, Anaïs Walraven (voorzitter Studentenraad UAntwerpen), Wouter De Boeck, Leen Van Hirtum en Cedric Stichelbaut.
Foto Quinten Verlinden Van links naar rechts: Ignace Vercauteren, Jean Marc Guessou, Sofie Detaille, Anaïs Walraven (voorzitter Studentenraad UAntwerpen), Wouter De Boeck, Leen Van Hirtum en Cedric Stichelbaut.

Studenten Universiteit Antwerpen eisen betere financiering hoger onderwijs

Het water staat de Vlaamse hogescholen aan de lippen. De instellingen lanceerden al een petitie, maar ook de Vlaamse studenten zijn het beu. De studenten van Universiteit Antwerpen verwoorden hun ongenoegen in een open brief: "Het hele hoger onderwijs, hogescholen én universiteiten, kraakt onder het huidige financieringssysteem."

Afgelopen week werd de actie #wantwijzijnhetwaard op diverse sociale media gelanceerd door Vlhora, de Vlaamse Hogescholenraad. "Op het moment dat we dit schrijven, heeft deze petitie reeds 6.820 handtekeningen vergaard. Het water staat de hogescholen aan de lippen. Zij stellen 7.000 euro per ingeschreven student nodig te hebben en dus hebben ze nood aan extra financiering, want momenteel krijgt een hogeschool ongeveer 5.000 euro per student", schrijft Anaïs Walraven, voorzitter van de Studentenraad Universiteit Antwerpen.

Open brief

Volgens de studenten van de open brief zijn ook de Vlaamse universiteiten misnoegd over de trage verrekening van de groei van de studentenpopulatie, het behouden van kwaliteit met steeds inkrimpende middelen en dit allemaal terwijl ze kampen met aanhoudende besparingsrondes en een snelle stijging van het studentenaantal. "Onze instellingen staan allemaal onder enorme druk. De universiteiten moeten elke euro tweemaal omdraaien alvorens deze uit te geven, zij ervaren een enorme werkdruk onder de personeelsleden, zij hebben het moeilijk om de studenten de gepaste omkadering te blijven verschaffen. De lopende investeringen een halt toeroepen kan niet, want die zijn meer dan ooit nodig!"


De studenten van de Universiteit Antwerpen scharen zich dus achter de boodschap om niet langer te snijden in de onderwijsmiddelen. (SCA)

Lees meer