Illustratiebeeld. De haven van Antwerpen.
Bart Leye Illustratiebeeld. De haven van Antwerpen.

UAntwerpen moet job containerkuipers Antwerpse haven veiliger en gezonder maken

De UAntwerpen zal de komende drie jaar onderzoeken hoe het werk van containerkuipers veiliger en gezonder kan. Kuipers maken containers aan elkaar vast met metalen staven en dat is één van de zwaarste - zo niet dé zwaarste - jobs in onze haven.

Kinesisten, dokters en productontwikkelaars gaan de komende drie jaar in opdracht van werkgeversfederatie Cepa aan de slag om de job van containerkuiper veiliger en gezonder te maken. De UAntwerpen richtte daarom een leerstoel ‘letselpreventie bij zware beroepen’ op.

“We gaan op zoek naar een nieuwe werkwijze voor het lossen en zekeren van containers op schepen, waarin zowel de houding als het handelen van de containerkuiper bekeken en verbeterd wordt via verbeterde opleiding, coaching en gereedschap”, aldus de UAntwerpen.

In de Antwerpse haven werken zo’n zevenhonderd kuipers die regelmatig te maken hebben met arbeidsongevallen.

Lees meer