Het zwaar verkeer dat er niet moet zijn, moet uit de dorpskern blijven.
TONY VAN GALEN Het zwaar verkeer dat er niet moet zijn, moet uit de dorpskern blijven.

Ban zwaar verkeer uit dorpskern

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN AS

Een van de meest tevreden gemeenten van de provincie. Maar het doorgaand verkeer, waaronder veel vrachtwagens die niet in het centrum van As moeten zijn, rijden door de dorpskern. Bovendien zorgt het sluipverkeer voor extra belasting.

"Knelpunten die in het mobiliteitsplan van de gemeente zitten", laat burgemeester en kopman van Voluit Tom Seurs weten. De gemeente zit met het agentschap Wegen & Verkeer rond de tafel om het zwaar verkeer uit de dorpskern te weren. "Maar gezien het doorgaand verkeer van de gemeenten rondom ons komt, is het van belang met hen in overleg te gaan. Hierbij is het de bedoeling samen een plan op te stellen voor de aanleg van een omleidingsweg die niet door de dorpskern gaat. Geen nieuwe weg", aldus Seurs, die erkent dat de focus ook moet liggen op veilig fietsverkeer. "In de Dorpsstraat liggen suggestiestroken maar ze zijn niet goed zichtbaar", bekent hij. "In het kader van de vernieuwing van het centrum voorzien we speciale insteken van en naar de dorpskern voor fietsers."


"We gaan ook voor een rondweg om het doorgaand verkeer uit het centrum te houden", zegt Ben Knoops, lijsttrekker voor de CD&V.


"De ringweg ligt er al. Alleen, de weg ligt er niet goed bij. Hij moet gefatsoeneerd. De rondweg mag pas komen als er bij de bevolking een draagvlak voor bestaat. Hun mening is essentieel. Het plan voor centrumvernieuwing geeft nog te veel plaats aan de auto en minder aan de fietsers." (LXB)

Lees meer