Meerderheid bijzitters zonder mopperen naar stembureau

De afgelopen weken werden overal in Limburg bijzitters aangesteld. Dit zijn gewone burgers die moeten helpen in het stembureau. De meerderheid van de Limburgers voert deze taak zonder mopperen uit.

Niet alleen een meerderheid van de bijzitters, maar ook een meerderheid van de plaatsvervangende bijzitters heeft de opdracht aanvaard. "Er zijn altijd een aantal bijzitters die een geldige reden hebben zoals werk, ziekte of verblijf in het buitenland. Tenslotte zijn er een aantal - hetzij een minderheid - die morrend en mopperend excuses zoeken. Dat is trouwens een algemeen beeld voor Limburg", aldus Chris Huysmans, voorzitter van de vrederechters en politierechters in het arrondissement Limburg.

Vervanger

Zelf is Huysmans vrederechter in kanton Beringen. "Indien er hier geen geldige reden van afwezigheid is en men wenst liever niet te 'zitten' omdat ze liever gaan fietsen of uitrusten, dan is het in het kanton gebruikelijk dat men zelf een vervanger kan aanduiden die de opdracht aanvaardt. In voorkomend geval wordt de eerst opgeroepene dan op de lijst vervangen. Dit systeem werkte en werkt nog steeds zeer goed." Ook in kanton Bree informeerden we en waren er geen grote problemen met het vinden van bijzitters. (BVDH)

Lees meer