Illustratiebeeld.
Photo News Illustratiebeeld.

Oudsbergs klimaatplan van 15 miljoen euro zet in op duurzame mobiliteit

Met een ambitieus klimaatplan met voor 15 miljoen euro aan actie wil het gemeentebestuur van Oudsbergen de CO2-uitstoot met veertig procent verlagen. “We moeten maatregelen nemen tegen de negatieve gevolgen van de klimaatopwarming als hitte, droogte en extreme neerslag”, zegt Marco Goossens (CD&V), schepen van Duurzaamheid.

“Tussen 2011 en 2017 daalde de totale CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente Oudsbergen met 7,3 procent. Met de 15 miljoen euro aan extra maatregelen is het onze ambitie om de daling van 40 procent tegen 2030 te realiseren”, meent Goossens.

Fietspaden en zonnepanelen

Het merendeel van dat budget wordt geïnvesteerd in duurzame mobiliteit. “We voorzien daar in totaal 12,6 miljoen euro voor. Dat wordt besteed aan de aanleg van fietspaden, maar bijvoorbeeld ook in autodelen, het vergroenen van ons eigen wagenpark en het promoten van fietsen bij inwoners en medewerkers.”

Het gemeentebestuur neemt ook de eigen gebouwen onder de loep. “We kopen zelf voor 100 procent groene energie aan en plaatsen zelf zonnepanelen. Daarmee geven we als gemeente het goede voorbeeld”, aldus de schepen. Via sensibiliseringsacties worden die goede praktijken met de inwoners gedeeld.

Lees meer