Een gespecialiseerde firma is bezig met het plaatsen van bewakingscamera's aan het station van As.
Mine Dalemans Een gespecialiseerde firma is bezig met het plaatsen van bewakingscamera's aan het station van As.

Station van As voortaan bewaakt door 10 camera’s: “Wie iets vernielt, is gezien!”

Op de site van het station van As werden vandaag tien nieuwe bewakingscamera’s geïnstalleerd.  Die moeten overlast en vandalisme in de kiem smoren en het veiligheidsgevoel van iedereen verhogen. Een nieuwe, mobiele camera zal daarnaast worden ingezet in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten. “Wie iets vernielt, is gezien!”, waarschuwt burgemeester Tom Seurs (Voluit-As)

“De stationssite is één van de toeristische uithangborden van onze gemeente. Ook onze inwoners hechten veel belang aan dit stukje geschiedenis én toekomst van As”, legt burgemeester Tom Seurs uit. “Opdat iedereen deze prachtige site in alle veiligheid kan bezoeken, investeren we nu in permanente camerabewaking.”

“In het verleden waren er al meermaals incidenten van overlast en vandalisme, zoals ongewenst graffiti spuiten op de treinwagons of het vernielen van infopanelen”, gaat Seurs verder. “Na een succesvol tijdelijk cameratoezicht op de site in 2017, gaat de gemeente opnieuw tien nieuwe, permanente camera’s plaatsen. Die moeten vandalisme en overlast ontmoedigen en ervoor zorgen dat daders gemakkelijker en sneller kunnen worden gevat en bestraft. “Zo ook voor het bestrijden van andere overlast, waarvoor voortaan een mobiele camera kan worden ingezet in de gehele gemeente.”

Privacy?

Maar wat met de privacy? “De beelden worden enkel en alleen bekeken bij melding van een inbreuk”, verduidelijkt Seurs. “Je wordt dus niet constant bekeken. Wie iets vernielt of een inbreuk begaat, zal daarentegen sneller kunnen worden gevat, laat dat duidelijk zijn.” Daarvoor werkt de gemeente As nauw samen met de politiezone CARMA. Om bezoekers en inwoners te informeren over de aanwezigheid van camera’s, worden informatieborden op de stationssite geplaatst en aan de invalswegen als je de gemeente As binnenkomt. “Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee”, besluit Seurs.

Lees meer