3 Een toekomstbeeld van de Horinck-site met links de ring (met kantorentoren ernaast) en rechts de Noorderlaan en het voetbalveld.
Mozkito Een toekomstbeeld van de Horinck-site met links de ring (met kantorentoren ernaast) en rechts de Noorderlaan en het voetbalveld.

Nieuw plan voor Horinck-site in Zellik: kantorentoren met sky-restaurant wordt blikvanger

De verloederde site van sporthal Molenbos maakt in de toekomst plaats voor een kantoortoren van vijftien verdiepingen met helemaal bovenaan een sky-restaurant. Het bouwwerk vormt de blikvanger van het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan dat het gemeentebestuur heeft opgestart.

Het nieuwe ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) kreeg de naam Horinck. Het plan tekent de toekomst uit voor het tien hectare groot gebied tussen de Pontbeeklaan (N9), de Brusselsesteenweg, de Noorderlaan en de ring rond Brussel (R0). “Het RUP is nodig omdat de bestaande woningen in zonevreemd gebied liggen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Verbiest (N-VA). “Het gaat om de woningen tussen de Uitbreidingsstraat en de Noorderlaan. Dankzij dit plan worden die woningen dus geregulariseerd. Tegelijk gaan we het hele gebied ook beter ordenen.”

Molenbos

De rest van het plangebied telt momenteel verschillende functies. Zo ligt ook het verlaten sportcomplex Molenbos, het cultureel centrum Den Horinck en de bijhorende cafetaria, de gemeentelijke feestzaal en de jeugdlokalen in deze zone. “Maar ook enkele gemeentelijke diensten, zoals het politiekantoor en het containerpark, bevinden zich hier”, vervolgt Verbiest. “Daarnaast zijn er nog een reeks onbebouwde percelen. Het gebied is weinig geordend en daar willen we nu verandering in brengen.”

3 Schepen Peter Verbiest naast de drukke ring rond Brussel (rechts), op het terrein van de leegstaande sporthal Horinck (links).
Mozkito Schepen Peter Verbiest naast de drukke ring rond Brussel (rechts), op het terrein van de leegstaande sporthal Horinck (links).

Naast het woongedeelte omvat het uitvoeringsplan daarom ook een vrijetijdszone. “Op de plaats waar nu de jeugdlokalen en Den Horinck staan, gaan we een nieuw vrijetijdscentrum bouwen dat alle lokalen omvat”, weet Verbiest. “In het gebouw kan ook de bibliotheek, de feestzaal en enkele vergaderlokalen worden ingericht. Pas als dat nieuwe gebouw klaar is, gaan we het huidige cultuurcentrum afbreken.”

Op de plaats waar nu de jeugdlokalen en Den Horinck staan, gaan we een nieuw vrijetijdscentrum bouwen dat alle lokalen omvat

Schepen van Ruimtelijke Ordening, Peter Verbiest (N-VA)

Maar het derde luik van het ruimtelijk uitvoeringsplan springt het meest in het oog. In de hoek tussen de Pontbeeklaan en de Brusselse ring wordt een ‘zone voor gemengde activiteiten’ voorzien. Het gaat om het perceel waar zich nu nog de verlaten sporthal Molenbos en bijhorende parking bevindt. “Die gemengde activiteiten mogen vrij ruim geïnterpreteerd worden”, vervolgt de schepen. “Maar wat we absoluut niet willen zijn projecten die extra verkeer genereren. Geen logistieke bedrijven dus, maar ook geen grootwarenhuizen. Wat wel kan is een KMO-zone of een hotel. Die bebouwing moet als een soort buffer dienen voor de woningen hogerop in Zellik. Maar er komt ook nog een grote buffer langs de Pontbeek.”

Landmark

Opmerkelijk: in de huidige plannen is sprake van een kantoortoren van vijftien verdiepingen, een ‘landmark’ voor wie vanaf de ring Asse binnen- of voorbijrijdt. “De bouw van zo’n toren is mogelijk in de zone voor gemengde activiteiten. Het gebouw zou zich vlakbij de ring bevinden en die ligging is zeer in trek bij bedrijven. Maar er zijn nog geen concrete bouwplannen voor zo’n project. We stippen alleen maar aan dat zoiets mogelijk is.”

De effectieve realisatie zal ten vroegste binnen drie jaar gebeuren. ‘We zitten nu nog in een eerste fase, waarbij de inwoners van Zellik ook hun ideeën of opmerkingen mogen geven”, zegt Verbiest. “Nadien wordt het plan definitief goedgekeurd. Pas in 2021 kunnen de gronden worden ontwikkeld.”

3 Een tweede toekomstbeeld met links onderaan het voetbalveld van Zellik en helemaal bovenaan de ring rond Brussel.
Mozkito Een tweede toekomstbeeld met links onderaan het voetbalveld van Zellik en helemaal bovenaan de ring rond Brussel.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer