5 De hoeveelheid dode vis die aangetroffen wordt in de Schelde in Kerkhove is beperkt.
Hans Verbeke De hoeveelheid dode vis die aangetroffen wordt in de Schelde in Kerkhove is beperkt.

Zuurstofpeil in de Schelde weer in orde: grootste milieuramp ooit lijkt vermeden

Dankzij een knap staaltje samenwerking tussen verschillende diensten is onze regio ontsnapt aan de grootste milieuramp ooit op de Schelde. In Frankrijk waren grote hoeveelheden bietenpulp in de rivier terechtgekomen. De brij nam alle zuurstof weg in het water, met massale vissterfte als gevolg. In Vlaanderen kon dat echter vermeden worden.

Het zag er niet goed uit, nadat twee weken geleden in het Noord-Franse Cambrai een breuk in het bassin van een suikerraffinaderij verantwoordelijk was voor de ongewilde lozing in de Schelde van zowat 100.000 kubieke meter pulp van suikerbieten. Over een afstand van 25 kilometer verdween alle zuurstof en bijgevolg ook alle leven in de rivier. De verstikkende brij dreef af richting ons land, de Schelde mondt immers uit in de Noordzee, in het zuidwesten van Nederland. Gealarmeerd door de rampzalige situatie in Frankrijk, waar vele duizenden vissen stierven, werd bij ons alles op alles gezet om een dergelijk scenario te vermijden. Met succes, zo blijkt nu.

5 De hoeveelheid dode vis die aangetroffen wordt in de Schelde in Kerkhove is beperkt.
Hans Verbeke De hoeveelheid dode vis die aangetroffen wordt in de Schelde in Kerkhove is beperkt.

Beluchters en pompen

“Het zuurstofgehalte in het water is intussen weer op peil, dankzij de inzet van beluchters en zware pompen in West- en Oost-Vlaanderen”, zegt Bjorn Deduytsche van het Agentschap Natuur en Bos. “Daardoor is massale vissterfte vermeden. Uit voorzorg werden op verschillende plaatsen levende vissen uit het water gehaald en overgebracht naar wateren die wel voldoende zuurstof bevatten.” Naast het Agentschap Natuur en Bos werkten ook De Vlaamse Waterweg, Aquafin, de brandweer en de civiele bescherming mee aan het vermijden van een milieuramp op de Schelde.

5 De hoeveelheid dode vis die aangetroffen wordt in de Schelde in Kerkhove is beperkt.
Hans Verbeke De hoeveelheid dode vis die aangetroffen wordt in de Schelde in Kerkhove is beperkt.

Ook zeldzame exemplaren

In Kerkhove hebben medewerkers van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zondag dode vissen - brasem maar ook snoekbaars en karpers - uit de Schelde gehaald. Dat gebeurde ook in Bossuit. “Het volume bleef gelukkig beperkt”, klinkt het. “Vermoedelijk zal dat de komende dagen ook zo zijn. Dode vis die nu nog op de bodem van de Schelde ligt, zal beginnen gisten en komen bovendrijven.” De opgehaalde vis vliegt overigens niet zomaar in de verzamelkuip. “We vinden ook wel eens een exemplaar dat zeldzaam is of waarvan we niet eens wisten dat het in de Schelde voorkomt. Dergelijke vissen worden opgemeten en gefotografeerd.”

5 Zelfdzame exemplaren van dode vis worden geregistreerd en gefotografeerd.
Hans Verbeke Zelfdzame exemplaren van dode vis worden geregistreerd en gefotografeerd.
5 De beluchters op het wateroppervlak van de Schelde in Kerkhove (groen, tegen de oever) hebben duidelijk hun nut bewezen.
Hans Verbeke De beluchters op het wateroppervlak van de Schelde in Kerkhove (groen, tegen de oever) hebben duidelijk hun nut bewezen.

Lees meer