4 De gemeentebesturen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog plaatsen aan alle rotondes adviesborden.
Gemeente Baarle-Nassau De gemeentebesturen van Baarle-Nassau en Baarle-Hertog plaatsen aan alle rotondes adviesborden.

Vrachtwagens blijven door centrum Baarle rijden:
extra adviesborden en desnoods zelfs camera’s

Afgelopen zomer, na 40 jaar wachten, werd de ringweg rond Baarle officieel geopend. Het aantal vrachtwagens in het centrum daalde op de Alphenseweg en de Turnhoutseweg met de helft, maar op de Chaamseweg met amper 6 procent. “We plaatsen nu eerst adviesborden. Als die niet helpen, volgt mogelijk een tonnagebeperking en desnoods zelfs camera’s.”

De opening van de randweg in Baarle-Hertog/Nassau werd afgelopen zomer met een groot feest ingehuldigd. Na veertig jaar en ettelijke juridische veldslagen was de ringweg er eindelijk en zou het zwaar verkeer definitief uit het centrum gebannen worden. 

Uit de eerste vergelijkingen blijkt dat de opening van de randweg inderdaad effect heeft. “We hebben tellingen gedaan in mei en juni – dus voor de opening – en in november”, zegt schepen van mobiliteit Philip Loots (N-VA). “De tellingen gebeurden in de twee richtingen. Op de Chaamseweg daalde het aantal van 593 naar 559 vrachtwagens (5.7 procent), op de Alphenseweg van 671 naar 326 (51.4 procent) en de Turnhoutseweg van 806 naar 355 (56 procent). Sinds de opening van de randweg hebben we nog maar één meting gedaan. Toch zijn er nog altijd vrachtwagens die door het dorp rijden. Dit leidt tot ergernissen bij onze inwoners. Daarom hebben de gemeenten Baarle-Nassau en Baarle-Hertog ervoor gekozen om voor elke rotonde een adviesbord te plaatsen.”

4 De nieuwe randweg is sinds eind juli open.
Toon Verheijen De nieuwe randweg is sinds eind juli open.

Gps 

De beslissing om in eerste instantie nog sensibiliserend op te treden is een bewuste keuze. “We hebben het met verschillende instanties besproken”, zegt Loots. “Niet alle gps-systemen zijn al aangepast en is er ook altijd een gewenningsperiode. We kiezen voor de adviesborden omdat een totaalverbod voor héél Baarle niet realiseerbaar is. Baarle heeft namelijk te maken met invalswegen vanuit bijvoorbeeld Ulicoten, Poppel en Zondereigen die niet uitkomen op de randweg.” 

In overleg met de Nederlandse provincie Noord-Brabant en op advies van de Belgische politie hebben de gemeenten ervoor gekozen om adviesborden te plaatsen voor elke rotonde. Zo zien vrachtwagenbestuurders voor ze de rotonde oprijden dat ze de randweg moeten nemen als ze niet in het centrum van Baarle moeten zijn. Op de borden staat aangegeven dat het beter is het gps-systeem niet te volgen, maar de adviesroute te nemen. Daarnaast zullen er op geregelde tijdstippen ook tekstkarren van de Belgische politie worden ingezet om chauffeurs te attenderen op de randweg.

4 Dit beeld is er volgens de gemeentebesturen nog net iets te veel te zien.
Ton Wiggenraad Dit beeld is er volgens de gemeentebesturen nog net iets te veel te zien.

Extra maatregelen

De plaatsing van de adviesborden wordt in de loop van volgend jaar geëvalueerd. Als de effecten op het vrachtverkeer in het centrum onvoldoende blijken dan kunnen de gemeenten andere maatregelen nemen. “Als de tekstkarren en de adviesborden niet het verhoopte resultaat hebben, dan kunnen we overwegen om een bijkomende verkeersmaatregel op te leggen in de vorm van verbodsborden voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton uitgezonderd laden en lossen”, zegt Philip Loots (N-VA). 

“Als ook dit niet het verhoopte resultaat oplevert moet er met de politie een handhavingsperiode worden afgesproken. Als ook dit niet zou helpen kan overwogen worden de APNR camera’s uit te rusten met een bijzondere module om overtredingen te kunnen vaststellen, maar pas nadat de gevolgen hiervan voor de plaatselijke bedrijven goed zijn ingeschat. De dorpskern van Baarle en van Zondereigen en Ulicoten moet nog altijd bediend kunnen worden door plaatselijk vrachtverkeer. Hiervoor zou dan elk vrachtvoertuig (+3,5 ton) geïnventariseerd moeten worden zodat deze niet beboet worden.”

4 De befaamde s-bocht in het centrum.
Toon Verheijen De befaamde s-bocht in het centrum.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer