4 Cafe Boulevard in de Corbiestraat
Peter Vanderveken Cafe Boulevard in de Corbiestraat

Geen vergunning voor hotel aan Café Boulevard

Gemeente wil niet dat historisch pand gesloopt wordt

Het gemeentebestuur van Mol weigert een vergunning af te leveren voor een hotelproject op de site van Café Boulevard in de Corbiestraat. De gemeente vindt dat het historische pand behouden moet blijven en vreest dat de studio’s gebruikt zouden worden om buitenlandse arbeidskrachten te huisvesten. “Een hotel is welkom in het centrum, maar dit project voldoet niet aan de voorwaarden”, zegt schepen Andreas Verbeke (N-VA).

Het voormalige café Boulevard in de Corbiestraat in Mol staat al vele jaren leeg. Een projectontwikkelaar had er grootse plannen mee. “De eigenaar wenste de prominente gevel van het bestaande pand te behouden met daarachter een nieuw gebouw in dezelfde klassieke stijl. Dat zou een boetiekhotel worden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Andreas Verbeke.

Vier bouwlagen

Op het aanpalende onbebouwde perceel voorzien de plannen een nieuwbouw met vier bouwlagen. “Het totale project omvatte horeca, een polyvalente zaal, twee vergaderruimtes, 30 hotelkamers, 8 studio’s en één eenslaapkamerappartement”, aldus nog Verbeke.

Tijdens het openbaar onderzoek werden 49 bezwaarschriften ingediend. De combinatie van die bezwaarschriften met allerlei ongunstige adviezen hebben tot een weigering van de omgevingsvergunning geleid.

Historisch pand

Het gemeentebestuur haalt verschillende redenen aan om de weigering te motiveren. “In de afgekeurde plannen blijft uitsluitend de gevel van Café Boulevard behouden. Het achterliggende pand wordt afgebroken en vervangen door een nieuwbouw. De intergemeentelijke erfgoeddienst k.ERF stelt in zijn advies dat dit historische pand - ondanks het nalatige onderhoud de laatste jaren - bouwkundig nog volledig in orde is én gezien de hoge erfgoedwaarde bewaard moet blijven. Daarbij wordt ook verwezen naar de overige historische panden in de Corbiestraat en de Adolf Reydamslaan/Jakob Smitslaan die samen het authentieke karakter van deze buurt verzekeren”, zegt schepen Verbeke. 

“Het project omvatte ook het kappen van alle hoogstammige bomen op de betrokken percelen, met uitzondering van één treurwilg. Dat is niet in overeenstemming met de beleidsdoelstelling om kwalitatief groen en biodiversiteit in het centrum maximaal te behouden.”

4 Zo zou het project op site van  'Café Boulevard' er uitzien volgens de plannen.
AIM Zo zou het project op site van 'Café Boulevard' er uitzien volgens de plannen.

Een derde reden voor de weigering: het hotelproject omvatte ook een polyvalente zaal voor ‘diverse activiteiten’. “Maar de projectontwikkelaar verduidelijkt in zijn plannen te weinig over welke activiteiten het zou gaan”, vervolgt Verbeke. “Bovendien leeft de vrees dat de studio’s in het project zouden dienen voor het onderbrengen van tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten. Die woonfunctie mét mogelijkheid tot domiciliëring valt moeilijk te rijmen met de hotelkamers.”

Beroepsprocedure

Het gemeentebestuur benadrukt dat een hotel meer dan welkom is in het centrum. “Maar dit project voldoet onvoldoende aan een aantal randvoorwaarden.”

De vergunningsweigering door de gemeente betekent niet dat het project definitief van de baan is. De projectontwikkelaar kan nog een beroepsprocedure opstarten om via het provinciebestuur alsnog een vergunning te krijgen.

4 Zo zou het project op site van  'Café Boulevard' er uitzien volgens de plannen
AIM Zo zou het project op site van 'Café Boulevard' er uitzien volgens de plannen
4 Cafe Boulevard in de Corbiestraat
Peter Vanderveken Cafe Boulevard in de Corbiestraat

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer