Onder meer burgemeester Johan Leysen (tweede van rechts), schepen van Mobiliteit Werner Hens (tweede van links) en plaatsvervangend korpschef van politiezone Balen-Dessel-Mol Willy Vanhoof (links) waren aanwezig bij de ondertekening.
Peter Vanderveken Onder meer burgemeester Johan Leysen (tweede van rechts), schepen van Mobiliteit Werner Hens (tweede van links) en plaatsvervangend korpschef van politiezone Balen-Dessel-Mol Willy Vanhoof (links) waren aanwezig bij de ondertekening.

Gemeente engageert zich voor nog meer verkeersveiligheid

Het gemeentebestuur heeft donderdagmiddag het SAVE-charter (Samen Actief voor VEilig VErkeer) ondertekend. Met het SAVE-charter wil Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) steden en gemeenten aansporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te voeren, opdat er geen verkeersslachtoffers meer zouden vallen.

“Wij beschouwen de ondertekening van het SAVE-charter als een belangrijke stap om ons beleid op het vlak van verkeersveiligheid op een gecoördineerde manier verder uit te werken, met alle partners die hierbij betrokken zijn”, vertelt schepen van Mobiliteit Werner Hens (sp.a Balen 2025). “Wij willen met de ondertekening van dit charter onderstrepen dat wij ook de volgende jaren blijven investeren in de veiligheid van alle weggebruikers, in het bijzonder die van onze kinderen.”

De ondertekening van het charter is een van de stappen die het bestuur onderneemt om de verkeersveiligheid van de jongste weggebruikers te verhogen. “Zo zijn we een tiental jaar geleden gestart met ons scholenproject, waarbij we fietshelmen, fietshesjes en verkeerseducatie geven aan onze jongste dorpsgenoten. Daarnaast investeerden we de laatste jaren op infrastructureel vlak ook vele middelen in de aanleg van broodnodige veilige, vrijliggende fietspaden langs al onze grote verbindingswegen.

Het bestuur gaat met het charter het engagement aan om de zeven SAVE-doelstellingen - bijvoorbeeld afstemmen van mobiliteitsbeleid op jongeren, actief sensibilisatie- en educatiebeleid voeren, opvang van verkeersslachtoffers optimaliseren of de implementatie van het STOP-principe - na te streven. Als de gemeente na een jaar heeft bewezen een actieve bijdrage te hebben geleverd tot de verbetering van de verkeersveiligheid, dan ontvangt ze het SAVE-label.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer