Illustratiebeeld.
Bollen Illustratiebeeld.

Inwoners van Balen, Dessel en Mol ergeren zich aan hardrijders, sluikstorters en foutparkeerders

Uit de Veiligheidsmonitor 2018 blijkt dat 80 procent van de inwoners van politiezone Balen-Dessel-Mol zich zelden tot nooit onveilig voelt. Overdreven snelheid, sluikstorten, zwerfvuil en hinderlijk parkeren worden dan weer ervaren als de grootste buurtproblemen.

In 2018 kregen 4.200 inwoners van de politiezone een bevraging in de bus over (on)veiligheidsgevoelens, buurtproblemen, preventie, slachtofferschap en aangifte en de kwaliteit van het politieoptreden. 1.722 personen (41%) van de representatieve steekgroep van burgers ouder dan 15 jaar vulden de vragenlijst bruikbaar in. “De resultaten leunen sterk aan bij de resultaten van de vorige bevraging in 2011. Toch blijft het een belangrijke bron van informatie”, aldus commissaris Robert Lehaen.

Verkeer

Buurtproblemen die als meest problematisch worden beschouwd hebben vooral te maken met verkeer. 62 procent van de bevraagden is van mening dat ‘onaangepaste snelheid in het verkeer’ het grootste probleem is, maar ook hinderlijk parkeren, agressief verkeersgedrag en geluidshinder door verkeer staan in de top 5. Sluikstorten en zwerfvuil is met 51 procent het tweede grootste buurtprobleem volgens de respondenten.

Oplichting via internet

Qua misdrijven komen diefstal uit of beschadiging aan de buitenkant van de auto (13%), fietsdiefstal (11%), inbraak in een computer of smartphone (7%) of oplichting via internet (7%) het meeste voor. Vooral dat laatste is sterk in opmars. Motor- en bromfietsdiefstallen (100%) en woninginbraken (87%) worden altijd of zeer vaak aangegeven, bij een inbraak in computer of smartphone (11%) gebeurt dat nauwelijks, hoewel het een van de meest voorkomende delicten is.

Over het algemeen zijn de burgers in de zone tevreden over de politie. “We scoren het hoogst op houding en het gedrag van onze politiemensen: 72% is hierover (heel) tevreden”, klinkt het. “69 procent geeft aan (heel) tevreden te zijn over het laatste contact met de politie. Slechts 43 procent is (heel) tevreden over de aanwezigheid in de straat.” 

Wijkagent

Ten opzichte van 2011 blijken meer inwoners hun wijkagent te kennen dankzij direct persoonlijk contact en via de website of sociale media. Toch weet nog iets meer dan de helft van de respondenten niet wie hun wijkagent is. 3 van de 4 respondenten willen graag meer contact met de wijkagent, vooral in het geval van problemen.

De resultaten van de Veiligheidsmonitor zullen worden meegenomen in de opmaak van het nieuwe Zonaal Veiligheidsplan, dat momenteel voorbereid wordt en de prioriteiten voor de periode 2020-2025 omschrijft.

1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.
  • Frans Dedokker

    Er is daar dan ook totaal geen politie in het straatbeeld te bespeuren..

Lees meer