7 De nieuwe tijdelijke locatie van het gemeentehuis.
Peter Vanderveken De nieuwe tijdelijke locatie van het gemeentehuis.

Eerste gemeentediensten verhuizen naar nieuw tijdelijk onderkomen

Coronacrisis of niet, maar de gemeentediensten die tot vrijdag nog in het gemeentehuis aan de Bisschopslaan zaten, zijn verhuisd naar hun nieuw (tijdelijk) onderkomen in de Heilaarstraat. De verhuis komt er omdat de bouw van het NDC niet is doorgegaan en de schimmelvorming aan de Bisschopslaan niet meer gezond was.

7 De oude locatie van het gemeentehuis.
Peter Vanderveken De oude locatie van het gemeentehuis.

De diensten die nu zijn verhuisd zijn Burgerzaken, IBO en Wonen Stadsregio. Eerder verhuisde de dienst Omgeving (stedenbouw, ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en economie) al naar de Loods in de Dennenlaan. Dat wil zeggen dat het gemeentehuis aan de Bisschopslaan nu niet meer gebruikt wordt. “Huwelijken en gemeenteraden vinden er nog wel plaats, maar het is de bedoeling dat ook die op (korte) termijn verhuizen naar het Koetshuis en het Tempelhof. Die locaties moeten nog aangepast worden”, zeggen burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be) en schepen Hans Woestenborghs (BEERSE+). “De maatschappelijke zetel van het gemeentebestuur – waar officieel de post wordt ontvangen – wordt nu ook Heilaarstraat 6.”

Fasen

De hele verhuisoperatie van het personeel en de verschillende diensten verloopt in verschillende fasen. De eerste fase is nu afgerond. In fase 2 gaat het om het inrichten van de Vaartboetiek, het inrichten van het Tempelhof en het Koetshuis om er de gemeenteraden en de trouwen te kunnen laten plaatsvinden en het huisvesten van Spellebel. Fase drie is dan de effectieve verhuis van Spellebel, de ingebruikname van de nieuwe raadzaal in Tempelhof, de verhuis van de trouwzaal naar het Koetshuis, verhuis van Vaart naar de Vaartboetiek (Kerkplein), het verder inrichten van de Heilaarstraat. In de allerlaatste fase dan verhuizen de dienst Omgeving, de sociale dienst en het hele bestuur naar de Heilaarstraat. De dienst financiën verhuist dan naar het Sociaal Huis. De wachtruimte en de spreeklokalen van het Sociaal Huis worden omgevormd tot een informele zithoek, stilteplek of consultatieruimten. Op de zolder komen vergaderruimten.

7 De burelen zijn zo ingericht dat ze later ook gemakkelijk weer zijn af te breken.
Toon Verheijen De burelen zijn zo ingericht dat ze later ook gemakkelijk weer zijn af te breken.

Kosten drukken

De gemeente heeft de kosten voor de verbouwingen in de Heilaarstraat proberen te drukken. “We werken met het circulaire bouwprincipe. Dat betekent dat we met tweedehands materiaal werken om de kosten te drukken en met focus op duurzaamheid. Bovendien werken we gedurende het hele project concepten uit die we kunnen hergebruiken op een nieuwe locatie”, zeggen Bart Craane en Hans Woestenborghs. “Voor de tussenwanden van de loketten werden milieuvriendelijke panelen aangekocht. De panelen zijn grotendeels gemaakt van gerecycleerde PET-flessen. Ook de telescopische profielen kunnen opnieuw gebruikt worden in een latere fase. Ze zijn demonteerbaar en kunnen herplaatst worden. In de wanden werd hennepisolatie gebruikt wat zorgt voor een betere akoestiek. De glazen tussenwanden werden tweedehands aangekocht bij een deconstructiebedrijf. Bestaande materialen zoals kasten, het onthaalmeubel, bureauladen, bureaustoelen en verlichting worden hergebruikt. Enkele verouderde bureaus werden vervangen door ergonomische bureaus die ook in latere fases worden gebruikt.”

De timing

“Nadat de verhuis van de diensten uit het gemeentehuis volledig is afgerond, beginnen we aan een tijdelijke werkplek voor al onze diensten van Vaart in het centrum van de gemeente. Gelijktijdig knappen we het Tempelhof en het Koetshuis op als raad- en trouwzaal, zodat we het gemeentehuis volledig kunnen verlaten. Een voorzichtige timing stelt dat we die fase kunnen afronden in het voorjaar 2021. Als de bibliotheek naar het centrum verhuisd is, kunnen we het bestaande gebouw in Heilaarstraat 6 verder onder handen nemen om alle dienstverlenende diensten bij elkaar te brengen. In de loop van 2021 zijn alle verhuisbewegingen afgerond en kunnen we onze inwoners laten genieten van een voorsmaakje wat ons dienstverleningsconcept betekent.”

7 Enkele beelden van het tijdelijke gemeentehuis in de Heilaarstraat.
Toon Verheijen Enkele beelden van het tijdelijke gemeentehuis in de Heilaarstraat.
7 Enkele beelden van het tijdelijke gemeentehuis in de Heilaarstraat.
Toon Verheijen Enkele beelden van het tijdelijke gemeentehuis in de Heilaarstraat.
7 Enkele beelden van het tijdelijke gemeentehuis in de Heilaarstraat.
Toon Verheijen Enkele beelden van het tijdelijke gemeentehuis in de Heilaarstraat.
7 Enkele beelden van het tijdelijke gemeentehuis in de Heilaarstraat.
Toon Verheijen Enkele beelden van het tijdelijke gemeentehuis in de Heilaarstraat.

Lees meer