Gemeente blijft strijden tegen extra windturbines

Het schepencollege vecht de vergunning voor twee windturbines langs Heideveld in deelgemeente Lot juridisch aan.

Engie Electrabel wil de nieuwe turbines bouwen op de terreinen van het bedrijf Amacro, maar het gemeentebestuur ziet dat niet zitten. Toch besliste Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) eind vorig jaar om een milieuvergunning af te leveren. "Er staan vlakbij het centrum van Lot al meerdere windturbines", zegt burgemeester Hugo Vandaele. "Dat lijkt ons meer dan voldoende. Onze raadsman liet ons weten dat de kans bestaat dat we gelijk krijgen als we de vergunning juridisch aanvechten. We willen het geld van de belastingbetaler ook niet weggooien in een hopeloze strijd, maar dat is het dus niet." Concreet zal Beersel de milieuvergunning aanvechten bij de Raad van State. Voor de bouwvergunning wordt er aangeklopt bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.


Het verzet van Beersel wordt zo een princiepskwestie. "Wij zijn voor groene energie, en dus ook voor windenergie", benadrukt Vandaele. "Maar de lasten moeten wel eerlijk verdeeld worden. Ik stel vast dat er in dit dossier negatieve adviezen zitten van de gemeenteraad, het schepencollege, de provinciale deputatie en zelfs het departement Leefmilieu van de minister zelf. Dan vinden we het maar logisch dat we er alles aan doen om de bouw van twee nieuwe turbines van 150 meter hoog tegen te houden." (BKH)

Lees meer