4 Simulatiebeeld. Op het Vierarmenkruispunt wordt een fietsbrug aangelegd en  de Brusselsesteenweg en de Jagerslaan worden geknipt.
rv Simulatiebeeld. Op het Vierarmenkruispunt wordt een fietsbrug aangelegd en de Brusselsesteenweg en de Jagerslaan worden geknipt.

Vlaanderen investeert 9 miljoen euro extra in R0: quick wins voor de fietsers in het oosten en studie voor doortrekken van Brusselse Ring in het westen

De Vlaamse regering maakt 9 miljoen euro extra vrij om knelpunten op de oostelijke Brusselse Ring (R0) weg te werken en een studie uit te voeren over het traject in het westen. De Brusselse Ring is vandaag namelijk geen echte ring omdat de snelweg in het westen niet doorgetrokken werd. “Als we het verkeer vlot willen trekken op de Ring dan moet de volledige snelweg onder handen genomen worden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA).

De Brusselse Ring is vandaag nog steeds een grote bron van ergernis bij automobilisten door het dagelijkse fileleed. “Na de Ring rond Antwerpen is de Brusselse Ring het grootste knelpunt voor ons verkeer”, zegt Weyts. “Het zou het kloppend hart moeten zijn van ons land, maar we staan er gewoon stil. Dat komt omdat er nergens anders in Europa zoveel incidenten op zo een korte afstand gebeuren.”

4 Simulatiebeeld. Het Leonardkruispunt zal heringericht worden.
rv Simulatiebeeld. Het Leonardkruispunt zal heringericht worden.

Eerder maakte de minister al bekend dat er op een traject van 20 kilometer tussen de E40 naar de Kust en de E40 richting Leuven 3 miljard euro al geïnvesteerd worden om doorgaand verkeer van het lokale verkeer te scheiden maar nu worden ook de andere delen van de ring aangepakt. 

Vooral gericht op fietsers

“Op het oostelijke traject zijn het Leonardkruispunt, het Vierarmenkruispunt, het Groenendaalkruispunt en het nieuwe op- en afrittencomplex op de Brabandtlaan grote knooppunten die ook knelpunten zijn”, legt Weyts uit. “Voor we naar een oplossing op lange termijn gaan kunnen we al op korte termijn met ‘quick wins’ de doorstroming van het verkeer verbeteren. Die ingrepen zijn vooral gericht op de fietsers. Fietssnelwegen moeten voltooid worden en er zullen extra fietsverbindingen aangelegd worden. Zo krijgen we dan hopelijk meer mensen op de fiets.” De eerste werken voor die quick wins kunnen al volgend jaar starten.

4 Een simulatiebeeld van hoe de R0 er zou kunnen uitzien in Groenendaal.
rv Een simulatiebeeld van hoe de R0 er zou kunnen uitzien in Groenendaal.

De Vlaamse overheid wil ook een studie uitvoeren om oplossingen te zoeken voor het westelijk tracé. Vandaag is de Brusselse Ring eigenlijk geen echte ring en ziet het traject er uit als een hoefijzer. “De ideale oplossing zou een vervolmaking zijn van de Brusselse Ring vanuit het westen zodat er eindelijk een echte ringweg ontstaat. Onder andere voor de regio waar ik woon (minister Weyts woont in Beersel, nvdr.) zou dat een enorm verschil maken want vandaag rijden heel wat mensen gewoon binnendoor via de gewestwegen daar. Stel je voor dat we de ring in een tunnel onder het Zoniënwoud kunnen leggen. Dan kan bijvoorbeeld de Duboislaan - die vandaag een belangrijke verkeersas is door dat woud - gewoon teruggeven aan de natuur. Dat is natuurlijk een ideaalbeeld. Om een goede beslissing te maken die haalbaar is moet eerst een degelijke studie uitgevoerd worden. Vlaanderen werkt daarvoor samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest want een aanzienlijk deel van die westelijke Ring ligt op Brussels grondgebied.”

Een deel van de geplande ‘quick wins’ op de R0 Oost:

Vierarmenkruispunt: aanleg fietsbrug, knippen van Brusselsesteenweg en Jagerslaan

Tervurenlaan: Vervolledigen van fietsnelweg F29

Welriekendedreef: fietstoegankelijk maken van onderdoorgang

Centrum Jezus-Eik: Aanleg fietspad, verplaatsen van parking en aanleg van een mobipunt

Gravendreef: Fietsroute in de natuur ten zuiden van het spoor

Fietssnelweg F205: Aanleg van de fietssnelweg langs de Terhulpensesteenweg

Fietssnelweg Sterrebeek-Brussel: aanleg fietssnelweg parallel aan de E40

Fietssnelweg Gent-Brussel: Aanleg fietssnelweg langs de spoolijn 50 vanaf Sint-Martens-Bodegem

4 Een simulatiebeeld van de R0 ter hoogte van de Brabandtlaan.
rv Een simulatiebeeld van de R0 ter hoogte van de Brabandtlaan.

Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.

Lees meer