Er worden momenteel studies uitgevoerd waarbij ook bekeken wordt hoe het probleem van het zwaar verkeer op de Zennestraat kan opgelost worden.
Mozkito Er worden momenteel studies uitgevoerd waarbij ook bekeken wordt hoe het probleem van het zwaar verkeer op de Zennestraat kan opgelost worden.

Voorstellen van Groen om Zennestraat leefbaarder te maken verworpen: “Studiewerk is aan de gang. Nadien hakken we knopen door”

De voorstellen van oppositiepartij Groen om de Zennestraat in Lot leefbaarder te maken voor de bewoners zijn op de gemeenteraad verworpen door de meerderheid. “Dit knelpunt aanpakken vraagt studiewerk en dat is nu aan de gang”, zegt schepen van Mobiliteit Kristien Vanhaverbeke (N-VA).

Groen-gemeenteraadslid Kris De Greef stelde voor om intelligente verkeerslichten en een zone 30 in te voeren in de straat nadat de partij er het verkeer in kaart bracht en ontluisterende cijfers naar buiten bracht. Schepen Vanhaverbeke ziet dat niet zitten. “De Zennestraat is de verbindingsweg van de E19 naar de industriezones van Lot en Huizingen”, zegt ze. “De bedrijvigheid op de industriezones en de bewoning zijn in de loop van de jaren toegenomen. Meer mensen, meer goederen, meer verkeer. Dit probleem is al jaren gekend en tot op vandaag niet opgelost. Maar een aanpak van dit knelpunt vraagt studiewerk en dat gebeurt op dit moment binnen het Strategisch Project Zennevallei, bij de opmaak van ons mobiliteitsplan en ook via een studie die past in de intergemeentelijke aanpak van het vrachtverkeer. Pas nadien kunnen we de juiste maatregelen nemen.”

De voorstellen van Groen vindt Vanhaverbeke geen goed idee. “Deze lichten zullen de verkeersstroom niet laten afnemen”, zegt Vanhaverbeke. “Enkel de tien procent hardrijders zullen dan remmen en stoppen. De files zullen nog langer worden. En wat met het lawaai bij remmen en weer optrekken van een tientonner?” De zone 30 zou ook weinig opleveren. “Een zone 30 heeft enkel zin als het wegprofiel aangepast wordt zodat de snelheid bijna afgedwongen wordt”, aldus Vanhaverbeke. “Maar dat is in de Zennestraat momenteel niet mogelijk.”

Lees meer