2 Germain Aerts bij het bankje waar haar man altijd zat wanneer hij de kippen voederde.
Tom Van de Weyer Germain Aerts bij het bankje waar haar man altijd zat wanneer hij de kippen voederde.

Ruzie om kippen kost 24.150 euro

BUURMAN IS DIEREN IN ZIJN TUIN BEU EN KRIJGT IN BEROEP GELIJK

Germain Aerts (80) moet 24.150 euro aan kosten en dwangsommen ophoesten nadat ze een rechtszaak in beroep verloren heeft. En de aanleiding voor die rechtszaak? Ruzie met haar buurman om enkele loslopende kippen.

De kippen waar het allemaal om gaat, waren de oogappels van Jos, de echtgenoot van Germain die in 2013 overleed. "Hij hield van kippen", knikt de dame. "Hij hield er een stuk of dertig in onze tuin. Dan zat hij altijd op het bankje en voederde hij hen koekjes. Jos heeft me op het hart gedrukt dat ik zijn kippen nooit weg mocht doen. En dus liet ik ze vrij en blij in de tuin rondlopen."


In 2011 waren er echter al de eerste klachten van buurman Dieter Rencken. Sommige kippen braken uit en scharrelden rond in zijn tuin. De zaak kwam voor de vrederechter in Aarschot, die besliste dat er nog slechts vijf kippen en twee hanen mochten overblijven. Hun vleugels moesten gekortwiekt worden en ze moesten opgesloten worden. "En een kennis van mijn zoon is na die uitspraak ook 25 kippen komen halen."

2 Een kip en een haan van Germaine.
Tom Van de Weyer Een kip en een haan van Germaine.

Gazon beschadigd

Toch stelde een gerechtsdeurwaarder in 2012 vast dat de opgelegde voorwaarden niet nageleefd werden. De overgebleven kippen liepen nog altijd vrij rond en hadden het gazon van buurman Dieter beschadigd. "Ik zag dat één van de kippen zes kuikentjes gekregen had", vertelt Germain. "De buurman was razend." Ze liet uiteindelijk op eigen kosten een hek plaatsen, maar toch zouden er volgens omwonenden tot op de dag van vandaag nog altijd kippen ontsnappen.

Omdat Germain de voorwaarden niet naleefde, liet buurman Dieter via een deurwaarder beslag leggen op haar erf. Dat wilde zij dan weer ongedaan maken met een dagvaarding. "Ze wilde aantonen dat het om wilde kippen ging, die overal rondlopen", zegt Dieter daar zelf over. Hij woont sinds 2006 naast Germain en had aanvankelijk ook een goede verstandhouding met haar. "Zij en haar man hadden 56 kippen", vertelt hij. "Ze stemde er mee in om er enkele weg te doen. Maar uiteindelijk heeft ze dat niet gedaan en de dwangsom van de vrederechter betaald. Zelfs toen de deurwaarder en de politie hier stonden, heeft ze geen kip willen verwijderen."

Het hof van beroep maakte de dagvaarding van Germain nu vorige week ongedaan. En zo blijft zij achter met 24.150 euro aan gerechtskosten en dwangsommen. In het arrest zegt het hof dat het niet verder ingaat op de discussie van de kippen. Maar Dieter blijft wel bij zijn uitgangspunt. "Het enige wat ik wil, is dat het oorspronkelijke vonnis van de vrederechter nageleefd wordt. Die kippen moeten gekortwiekt worden, en het hok in. Ze heeft er ook nog altijd meer dan de toegelaten zeven. Vandaag (gisteren, red.) liep er nog eentje door mijn voortuin." Dieter benadrukt dat hij een natuurliefhebber is. "Ik zal een deel van de schadeclaims dan ook schenken aan het Natuurhulpcentrum."

Germain laat intussen weten dat zij de uitspraak niet over zich heen laat gaan. "Als ik kan, ga ik in cassatie."

Nieuws voor HLN.be? Mail je tekst, foto of video naar 3535@hln.be of SMS naar 3535.

Lees meer