Bekkevoort krijg vierde en vijfde windturbine

“Onze gemeente staat vol. In Aarschot is nog plaats”, zegt schepen Reviers

Bekkevoort verleent een voorwaardelijk positief advies voor de bouw van twee bijkomende windturbines. “We zullen dan vijf exemplaren op ons kleine grondgebied hebben. Voor ons is de grens bereikt”, zegt schepen van Energie Benny Reviers (Ons Dorp). “Het nieuwe stadbestuur van Aarschot mag nu ook eens een inspanning doen. Daar staat nog geen enkele windturbine.”

Bekkevoort zal vijf windturbines hebben en vlak over de gemeentegrens met Halen komen er nog eens twee.
Tom Van de Weyer Bekkevoort zal vijf windturbines hebben en vlak over de gemeentegrens met Halen komen er nog eens twee.

Aspiravi gaat twee turbines bouwen aan weerszijden van de E314, op de Ossenberg en ter hoogte van de Veugelberg en Hertstraat. Het openbaar onderzoek is afgerond. Er kwamen 21 bezwaarschriften van omwonenden binnen. “Ze gaan over geluidsoverlast, slagschaduw en de wegen naar de werf die worden beschadigd door zwaar verkeer”, zegt Reviers. “Wij gaan deels mee in deze bezwaren. We verlenen de provincie wel positief advies, maar stellen enkele eisen aan de bouw van de installaties.”

“Buurtbewoners mogen maar acht uur per jaar slagschaduw ondervinden. Voor onze eerste twee turbines, die dateren van 2011, lag de norm nog op dertig uur slagschaduw.” Reviers gaat niet dieper in op de andere eisen, maar ze zijn allicht dezelfde die EDF Luminus krijgt opgelegd voor de bouw van twee turbines in Halen. Die mogen de strenge geluidsnormen niet overschrijden. De bouw moet plaatsvinden in de winter en niet in het broedseizoen. De weg naar de werf mag niet verbreed of verhard worden. Holle wegen mogen niet worden gebruikt.

Géén molenpark

Bekkevoort krijgt te maken met de twee turbines in Halen, want ze komen op de grens met Bekkevoort, vlakbij de Rijnrodestraat en de Struikstraat. “Wij hadden hiervoor een negatief advies gegeven aan onze buurgemeente”, zegt Reviers. “Omdat die turbines er komen achter een reeds bestaande rij van molens. Wat ons betreft mogen ze op één lijn naast elkaar staan langs de E314, maar er mag zich geen molenpark vormen in het landschap erachter. Ons grondgebied is verzadigd. Als Aspiravi nog plannen maakt voor uitbreiding moet het maar eens kijken richting Aarschot. Daar staat nog niets en het nieuwe stadsbestuur heeft belangstelling in windmolens.”

“Wij hinken inderdaad achterop in hernieuwbare energie”, reageert Aarschots burgmeester Gwendolyn Rutten (Open Vld). “In ons bestuursakkoord staat dat we bereid zijn windturbines toe te laten. Er zijn nog geen aanvragen binnen. We moeten bekijken op welke plaats de inplanting mogelijk is.”

Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.

Lees meer