In 2005 kocht de gemeente het terrein van ontmoetingszaal 't Hageveld. Sindsdien is er nog niet veel mee gebeurd.
Bollen In 2005 kocht de gemeente het terrein van ontmoetingszaal 't Hageveld. Sindsdien is er nog niet veel mee gebeurd.

Geef het éindelijk invulling, aub

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BEKKEVOORT

In 2005 kocht de gemeente het terrein van ontmoetingszaal 't Hageveld. Welke plannen heeft het komende bestuur er mee? Wordt het doorverkocht aan een projectontwikkelaar, komt er een woonuitbreidingsgebied of gaat Bekkevoort er zelf een functie aan geven?

Johan Everaerts (raadslid, N-VA): "Het gebouw is al die jaren aan zijn lot overgelaten. Wij hadden voorgesteld om het te renoveren en er de buitenschoolse kinderopvang onder te brengen. Het bestuur koos toch voor een dure nieuwbouw naast het stadhuis. Onze gemeente heeft ook nood aan een multifunctionele zaal. Wat ons betreft komt de oude jongensschool in Assent hiervoor in aanmerking, maar 't Hageveld is nu niet meer geschikt. Om er meer parking te creëren zou grond moeten onteigend worden. In 2016 werd de zaal gesloten omdat ze te bouwvallig geworden was. De enige optie die nog overblijft is slopen of verkopen."


Hans Vandenberg (burgemeester, CD&V): "Onze intentie is om 't Hageveld in de komende legislatuur te verkopen aan projectontwikkelaar Diest Uitbreiding. Er is plaats voor een tiental sociale woningen. Hiermee komt het totaal op een vijftigtal. De nieuwbouw van de BKO heeft dan wel een miljoen gekost, maar het is energieneutraal, wat veel kosten bespaart. Bovendien ligt het veel centraler dan 't Hageveld. We willen onze diensten samenbrengen in de kern van Bekkevoort. In de komende jaren gaan we een RUP tekenen voor een nieuwe school en multifunctionele zaal achter de kerk."


(VDWT)

Lees meer