Klaas De Scheirder

Gezocht: parkeerplek voor bewoners

STEM 2018 | DIT MOET BETER IN BERCHEM

Buiten de Singel kan je in Berchem nog gratis parkeren. Samen met de invoering van de LEZ en de uitbreiding van de Velo's, zorgde dat er echter voor dat bewoners van Berchem hun wagen nog amper in hun eigen buurt kwijt konden. Maar hoe los je die parkeerdruk het best op?

"Op ons initiatief heeft de stad het parkeerbeleid in Berchem en andere districten aangepast", zegt Kris Gysels, lijsttrekker van Open Vld in Berchem "De stad wilde aanvankelijk vanaf 1 januari alle wijken buiten de Ring betalend maken, maar daarop zijn we op de rem gaan staan." Vanaf 1 april 2019 wordt in de wijk Pulhof het parkeren met parkeerschijf ingevoerd. Bewoners krijgen per gezin twee bewonerskaarten. Over de Grote Steenweg in de wijk Veldekens en de wijk Groenen Hoek wordt betalend parkeren ingevoerd. Om de klanten van de kleinhandel en familie van bezoekers te sparen blijven de eerste twee uren gratis. Nadien betaal je 3 euro voor een hele dag. "We willen dit systeem na 6 maanden evalueren. Als blijkt dat de parkeerdruk toch te hoog is, willen we de tarieven verhogen", zegt Gysels. "In andere buurten zoals de Vijfhoek willen we inzetten op buurtparkings zoals de ondergrondse parking onder het Van Hombeeckplein. Daar kunnen bewoners hun auto stallen voor 70 euro per maand, een pak interessanter dan parkeren in een klassieke betaalparking."


Voor Freya Piryns, lijsttrekker van groen-sp.a in Berchem, gaat de nieuwe regeling met betalend parkeren niet ver genoeg. "Er moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. Wij zijn voor bewonersparkeren en de rest betalend maken. De gehanteerde tarieven zijn met 3 euro voor een hele dag te goedkoop." Het idee van de buurtparkings is Pireyns wel genegen. "We moeten voor bewoners wel genoeg buurtparkings voorzien, zodat zij hun wagen kunnen stallen. Ik denk dan vooral aan 's avonds ongebruikte parkings van supermarkten en bedrijven, bijvoorbeeld aan de Veldekens." (DILA)

Lees meer