De GBS in Eksel
Google Maps De GBS in Eksel

Gemeentelijke Basisschool Eksel in overgangsjaar zonder scholengemeenschap: “Iedereen stond achter de beslissing”

Het komend jaar zal de Gemeentelijke Basisschool van Eksel geen onderdeel uitmaken van een scholengemeenschap. De school zal een zogenaamd overgangsjaar hanteren. “We lopen geen uren en centen mis door een jaar niet aangesloten te zijn”, onderstreept burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester). “De gesprekken voor een nieuwe scholengemeenschap in de toekomst zijn nog volop lopende.”

Sinds 2014 behoorde GBS Eksel tot scholengemeenschap ‘De Kempen’ waarin ook Beekbeemden uit Zolder, ’t Stekske uit Lommel Kolonie en De Schommel uit Kattenbos zaten. “Er was al enige tijd sprake dat Heusden-Zolder uit deze scholengroep zou stappen, al heeft men eind 2019 nog benadrukt dat dat niet zou gebeuren. Eind april, op de laatste dag mogelijk, kregen we als gemeente het bericht dat men de scholengroep zou verlaten”, doet Dalemans het relaas.

De gemeente Hechtel-Eksel ging verschillende gesprekken aan met andere scholengroep. “Voor 15 juni moest de beslissing vallen. Door het feit dat er drie leerkrachten op pensioen zijn gegaan, kwamen er veel uren vrij voor vaste benoeming. Aangezien er in Vlaanderen 34 scholen zijn die niet zijn aangesloten bij een scholengroep en het wettelijk mogelijk is om een overgangsjaar te hanteren, hebben we die keuze gemaakt.”

Vaste benoemingen

“Ten gevolge van deze beslissing kunnen we in het najaar enkele leerkrachten een aantal uren vast benoemen en is er plaats voor een zorgcoördinator. Deze keuze werd gemaakt in overleg met het kernteam, de ouderraad en de leerkrachten. Iedereen ging unaniem akkoord.” De GBS zal dit jaar uiteraard wel ondersteund worden. “We hebben een samenwerkingsakkoord met het GO! wat betreft het lerarenplatform en ICT”, geeft Dalemans nog mee.

Zwakke onderhandelingspositie

De oppositie in Hechtel-Eksel neemt het gemeentebestuur op de korrel voor de gebeurtenissen. “Ze maken zich sterk dat de school vanaf 2021 wel weer tot een scholengemeenschap zal behoren, maar dit lijkt erg moeilijk gezien de zwakke onderhandelingspositie waarin de gemeente zichzelf heeft gezet”, is gemeenteraadslid Sven Saenen (Groen) streng. “Het is spijtig dat men de ouders nu onnodig ongerust maakt”, reageert Dalemans.

Lees meer